Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp các huyện, thị xã

Thứ tư - 26/09/2012 17:35 30 0

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp các huyện, thị xã

Công tác nghiệm thu kết quả tổng điều tra là công đoạn kiểm tra, đánh giá số lượng và chất lượng phiếu điều tra trước khi thực hiện thủ tục bàn giao để xử lý tổng hợp kết quả điều tra. Việc nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 của các huyện thị được Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra CSKT tỉnh (Cục Thống kê) tổ chức thành 2 đợt, đối với các phiếu điều tra khối doanh nghiệp (thời điểm điều tra 1/4/2012), đã hoàn tất từ tháng 7/2012 và đợt nghiệm thu này, tập trung nghiệm thu chủ yếu các loại phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp và tôn giáo (thời điểm điều tra 1/7/2012)

 

Đoàn nghiệm thu Cục Thống kê tỉnh làm việc tại huyện Tân Châu
            Thực hiện Kế hoạch Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh, tiến hành theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 28/8 đến ngày 10/9/2012, Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh (Cục Thống kê) đã tổ chức nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cho các huyện, thị xã trên toàn tỉnh. Đoàn nghiệm thu Ban chỉ đạo tỉnh do bà Hồ Thị Hồng, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn là các thành viên Tổ thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và các giám sát viên điều tra của Cục Thống kê tỉnh.
            Tại các huyện, thị xã , trước khi tổ chức nghiệm thu, Đoàn đã làm việc với đại diện Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, nghe báo cáo và đánh giá quá trình triển khai và công tác tổ chức chỉ đạo cuộc Tổng điều tra trên địa bàn của Ban chỉ đạo các huyện thị. Sau đó, Đoàn tiến hành kiểm tra về số lượng và chất lượng tất cả các loại phiếu điều tra đã hoàn thành để đánh giá kết quả cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.
            Cuộc Tổng điều tra năm nay được tiến hành đối với tất cả cơ sở kinh tế (bao gồm cả doanh nghiệp và các hộ SXKD cá thể) các đơn vị hành chính, sự nghiệp và cơ sở tôn giáo trên toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị điều tra được khởi động từ cuối năm 2011, bao gồm việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, trưng tập lực lượng tổ trưởng, điều tra viên, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổ chức tuyên truyền… Công tác điều tra bắt đầu tiến hành  từ ngày 1/4/2012 đối với các doanh nghiệp và  từ 1/7/2012 đối với các cơ sở SXKD cá thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp và tôn giáo.
             Đánh giá quá trình triển khai và công tác tổ chức chỉ đạo cuộc Tổng điều tra, đại diện Đoàn nghiệm thu tỉnh nhận định Ban chỉ đạo các huyện thị đã có nhiều cố gắng, tổ chức chỉ đạo thực hiện theo đúng Phương án Tổng điều tra của  Ban chỉ đạo TW, Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, từ các bước chuẩn bị, như công tác tập huấn, tổ chức tuyên truyền đến khâu triển khai điều tra theo 2 giai đoạn đều bảo đảm  yêu cầu và hoàn thành đúng tiến độ theo Phương án, Kế hoạch đề ra.
Thực hiện theo Phương án trung ương, công tác nghiệm thu phiếu được Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức thành 2 đợt, đối với các phiếu điều tra khối doanh nghiệp (thời điểm điều tra 1/4/2012), đã hoàn tất từ tháng 7/2012 và đến nay đã cơ bản nhập tin xử lý kết quả xong. Đợt nghiệm thu lần này, Ban chỉ đạo tỉnh chủ yếu tập trung nghiệm thu  các loại phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp và tôn giáo (thời điểm điều tra 1/7/2012). Kết quả kiểm tra phiếu điều tra cho thấy, nhìn chung về số lượng phiếu, tất cả các huyện thị đều tổ chức kiểm đếm nghiêm túc bảo đảm an toàn và bảo mật phiếu tốt. Ban chỉ đạo các huyện thị đã tổ chức nghiệm thu và nhận bàn giao phiếu từ các xã phường theo đúng quy trình của trung ương và tỉnh hướng dẫn. Tất cả 59.617 phiếu điều tra các loại đã được kiểm đếm cẩn thận, nhận về huyện, sắp xếp ngăn nắp và phân loại rõ ràng tại kho lưu trữ của các Chi cục Thống kê huyện, thị chờ bàn giao về tỉnh sau khi nghiệm thu.
Đoàn nghiệm thu Cục Thống kê tỉnh làm việc tại huyện Gò Dầu
 
Thực hiện đúng theo Quy trình nghiệm thu thống nhất của trung ương, tất cả các loại phiếu điều tra đều được Đoàn nghiệm thu phân công các thành viên  kiểm tra đánh giá chất lượng để làm căn cứ nghiệm thu. Tổng số phiếu phải nghiệm thu lần này gồm 12 loại phiếu với tổng số 59.617 tập phiếu các loại. Đối với các loại phiếu điều tra mẫu, phiếu điều tra đơn vị hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, do số lượng ít (3.920 tập phiếu, chiếm 6,6%) nên sau khi kiểm tra toàn bộ, phân loại các phiếu còn lỗi sai sót, các thành viên Đoàn nghiệm thu cùng với Ban chỉ đạo huyện tập trung xử lý hoàn thiện phiếu ngay. Khối lượng phiếu điều tra lớn nhất được nghiệm thu đợt này là phiếu 02/TĐTKT-CT (hộ SXKD cá thể) với 323 cặp phiếu gồm 55.697 tập phiếu. Đơn vị có khối lượng nhiều nhất là huyện Hòa Thành với 72 cặp hiếu gồm 9.289 tập phiếu, kế đến là thị xã Tây Ninh (46 cặp/8.835 tập phiếu) và Châu Thành (39 cặp/7.195 tập phiếu). Huyện có số lượng phiếu ít nhất là Bến Cầu (17 cặp/3.042 tập phiếu).
Để đánh giá chất lượng phiếu 02/TĐTKT-CT, Đoàn phân công cho từng thành viên tiến hành kiểm tra mẫu ở tất cả các cặp phiếu để lập phiếu báo lỗi, tính tỷ lệ lỗi, lập biên bản và để lại BCĐ huyện tiếp tục hoàn thiện. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết số phiếu đều đã cơ bản đầy đủ thông tin, tỷ lệ sai sót ít, đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của TW. Tuy nhiên, số phiếu đạt chất lượng khá (phiếu đã hoàn toàn hoàn thiện, có thể nhập tin xử lý tổng hợp được ngay) còn chưa cao, toàn tỉnh có 84 cặp với 13.787 tập phiếu đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 24,7 %. Đánh giá về chất lượng phiếu, Đoàn nghiệm thu nhận định, ở các huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tốt, các giám sát viên huyện thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn và chỉ đạo công tác kiểm tra ở các xã, phường, thị trấn  trong suốt quá trình điều tra, hầu hết các lỗi sai sót đều được phát hiện sớm và xử lý ngay, số phiếu đạt chất lượng khá chếm tỷ lệ cao hơn các huyện khác như: huyện Châu Thành ( 39,36%), huyện Hòa Thành (39,26%) và huyện Bến Cầu (35,47%). Ngược lại, ở một số huyện, chất lượng phiếu chưa cao, tỷ lệ phiếu đạt loại khá còn rất thấp (chưa được 10%) như huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và Tân Biên, nguyên nhân chủ yếu do Ban chỉ đạo huyện thiếu giám sát thường xuyên trong quá trình điều tra, công tác kiểm tra, xử lý của Ban chỉ đạo huyện lại chậm nên nhiều lỗi sai sót bị nhân rộng, không thể xử lý kịp đúng thời gian theo quy định.Sau khi kết thúc đợt nghiệm thu, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các huyện thị tiếp tục tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý khắc phục số lượng phiếu còn lỗi sai sót để hoàn thiện phiếu trước khi bàn giao về tỉnh.
Đoàn nghiệm thu Cục Thống kê tỉnh làm việc tại huyện Trảng Bàng
 
Từ ngày 17/9 đến ngày  24/9/2012, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã tổ chức nhận bàn giao toàn bộ phiếu điều tra về kho lưu trữ của Cục Thống kê tỉnh. Trước khi nhập kho, các giám viên tỉnh đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng và phân loại phiếu. Kết quả kiểm tra cho thấy, các Ban chỉ đạo huyện thị, đã rất tích cực thực hiện khâu xử lý hoàn thiện phiếu sau nghiệm thu. Tỷ lệ phiếu đạt chất lượng khá tăng rõ rệt so với lần kiểm tra nghiệm thu. Trong tổng số phiếu nhận bàn giao, phiếu đạt chất lượng khá đã đạt 206 cặp phiếu với 34.845 tập phiếu (chiếm 62,56%). Như vậy, sau nghiệm thu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các huyện thị đã phân công thành viên Tổ thường trực và giám sát viên cấp huyện xử lý hoàn thiện được thêm 21.058 tập phiếu, chiếm 50,25% tổng số tập phiếu chưa hoàn thiện mà đợt kiểm tra lần trước Đoàn nghiệm thu tỉnh đã phân loại và yêu cầu huyện phải xử lý. Trong đó, 4 huyện làm rất tốt, đã hoàn thiện được trên 50% số lượng phiếu yêu cầu là huyện Hòa Thành (72,56%), Châu Thành (71,85%), Bến Cầu (59,24%), Tân Biên (50,04%). Bên cạnh đó, một số  huyện việc xử lý phiếu chưa tốt, số phiếu được xử lý đạt yêu cầu còn thấp so với số phiếu  huyện phải xử lý như huyện Trảng Bàng (28,62%), thị xã  Tây Ninh(39,4%). Tổ thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, tiếp tục phân công các thành viên cùng giám sát viên Cục Thống kê tỉnh, kiểm tra xử lý số lượng phiếu chưa hoàn thiện còn lại (20.853 tập phiếu). Công việc xử lý sẽ hoàn tất trước ngày 5/10/2012 . Dự kiến Đoàn nghiệm thu Ban chỉ đạo trung ương đến Tây Ninh tổ chức nghiệm thu vào giữa tháng 10/2012.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,868
  • Tháng hiện tại2,868
  • Tổng lượt truy cập176,376
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc

Liên kết website

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây