Công tác kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ ba - 14/08/2012 00:05 177 0

Công tác kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công tác kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra có vai trò rất quan trọng, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng của cuộc Tổng điều tra, đồng thời phát hiện các sai sót để uốn nắn kịp thời, tránh nhân rộng ảnh hưởng đến công tác xử lý kết quả điều tra. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCĐ trung ương, ngày 9 tháng 7 năm 2012, Đoàn kiểm tra trung ương do bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo trung ương làm trưởng đoàn đã đến Tây Ninh tổ chức kiểm tra công tác điều tra. Tham gia Đoàn kiểm tra là các ông bà Vụ trưởng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thống kê cùng các giám sát viên trung ương.

 

Đoàn Kiểm tra trung ương làm việc tại huyện Hoà Thành      Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012  được tiến hành trên toàn quốc theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ. Ban chỉ đạo Tổng điều tra trung ương do ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng ban. Tại Tây Ninh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 2371/QĐ ngày 10/11/2011 thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra  tỉnh, do ông Trần Lưu Quang, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng ban, Cục Thống kê tỉnh  là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của  BCĐ trung ương.
         Đây là cuộc điều tra quy mô lớn, định kỳ 5 năm tổ chức 1 lần  thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng các mục đích:  Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…. đáp ứng yêu cầu quản lý các cấp, ngành trung ương và địa phương; Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2011 của các chuyên ngành có liên quan đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (số lượng, số lao động, vốn, tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện đầu tư…); Bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia chung cả nước và của tỉnh; Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, HCSN cho các cuộc điều tra chọn mẫu thời kỳ 2013-2017 của ngành thống kê, cũng như của tỉnh.
         Đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thỏa mãn các điều kiện có địa điểm cố định trên địa bàn tỉnh để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế;  Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh,...
         Cuộc tổng điều tra huy động gần 700 điều tra viên và tổ trưởng điều tra, thu thập thông tin tại đơn vị điều tra vào thời điểm 1/4/2012 đối với các doanh nghiệp và 1/7/2012 đối với hộ sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị hành chính sự nghiệp, tôn giáo. Thời gian điều tra tại cơ sở, được quy định phải hoàn tất vào ngày 30/7/2012. Trong tháng 8 và 9/2012, Ban chỉ đạo các cấp tổ chức nghiệm thu phiếu điều tra và  tiến hành nhập tin xử lý kết quả. Thời gian công bố thông tin, theo Phương án quy định là tháng 12/2012 công bố kết quả tổng hợp nhanh, đến tháng 9/2013 sẽ công bố số liệu chính thức.
          Công tác kiểm tra, giám sát cuộc tổng điều tra có vai trò rất quan trọng, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng của cuộc Tổng điều tra, đồng thời phát hiện các sai sót để uốn nắn kịp thời, tránh nhân rộng ảnh hưởng đến công tác xử lý kết quả điều tra.  Ban Chỉ đạo các cấp được yêu cầu,  phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn đến khâu thu thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại các địa bàn.
           Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCĐ trung ương, ngày 9 tháng 7 năm 2012, Đoàn kiểm tra trung ương do bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Uỷ viên thường trực ban chỉ đạo trung ương làm trưởng đoàn đã đến Tây Ninh tổ chức kiểm tra công tác điều tra. Tham gia Đoàn kiểm tra là các ông bà Vụ trưởng chuyên ngành TCTK cùng các giám sát viên trung ương.
           Sáng ngày 9/7/2012, đoàn kiểm tra đã làm việc với BCĐ tổng điều tra huyện Hoà Thành tại trụ sở UBND huyện. Báo cáo với Đoàn kiểm tra trung ương, ông Trần Ngọc Dư, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo TĐT đã nêu rõ, Lãnh đạo Đảng bộ và UBND huyện Hoà Thành rất quan tâm tới cuộc tổng điều tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện các khâu triển khai điều tra, công tác tuyên truyền theo đúng Phương án TW và kế hoạch tổng điều tra của tỉnh. Đồng thời, BCĐ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ điều tra theo đúng yêu cầu của BCĐ tỉnh và quy định của trung ương. Bà Trần Thị Hằng, thay mặt Đoàn kiểm tra  đánh giá cao những nỗ lực của BCĐ huyện, cám ơn Lãnh đạo Đảng bộ và UBND huyện đã quan tâm và chỉ đạo tồt cuộc tổng điều tra. Bà đề nghị BCĐ huyện cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát chất lượng phiếu, khắc phục các sai sót, hoàn chỉnh phiếu để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu các cấp.
 
 
          Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra trung ương đến xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành làm việc với BCĐ xã và  tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng phiếu của các điều tra viên.  Sau khi nghe Trưởng ban BCĐ xã báo cáo tiến độ thực hiện điều tra và công tác chỉ đạo điều tra. Đoàn đã kiểm tra phiếu điều tra của các điều tra viên. Đánh giá về công tác điều tra và chất lượng ghi phiếu tại xã Long Thành bắc, Đoàn nhận định, hầu hết các phiếu đều ghi chép sạch sẽ, tương đối đầy đủ các chỉ tiêu. Tuy nhiên, một số phiếu tính logic giữa các chỉ tiêu còn chưa đúng, nhất là phần lao động, phân tổ theo giới tính, trình độ chuyên môn…; Về chất lượng thông tin, Đoàn nhận xét số liệu doanh thu ở nhiều phiếu điều tra chưa hợp lý, không  phản ánh đúng thực tế. Kết luận của Đoàn kiểm tra đề nghị BCĐ xã, các tổ trưởng điều tra phải tích cực kiểm tra, rà soát xử lý để cùng điều tra viên hoàn chỉnh các phiếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng và bảo đảm tiến độ điều tra.
          Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã làm việc với Thường trực BCĐ tỉnh và các giám sát viên BCĐ tỉnh. Bà Trần Thị Hằng, trưởng đoàn kiểm tra đã nghe Bà Hồ Thị Hồng, Phó ban thường trực BCĐ, báo cáo công tác chỉ đạo của BCĐ tỉnh và thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn. Bà Hằng lưu ý BCĐ tỉnh một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo khắc phục ngay và tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác điều tra tại địa bàn.
         Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo tổng điều tra tỉnh, từ ngày 24/7 đến ngày 29/7/2012, BCĐ tổng điều tra tỉnh đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra. Đoàn 1 do bà Hồ Thị Hồng, Cục trưởng, Phó ban thường trực BCĐ, trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra ở các huyện Hoà Thành, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu và Thị xã Tây Ninh, Đoàn 2 do ông Nguyễn Đình Bửu Quang, Phó Cục trưởng, Uỷ viên BCĐ tỉnh, Tổ trưởng Tổ thường trực làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra ở 4 huyện còn lại là Trảng Bàng, Gò dầu, Bến Cầu và Châu Thành. Lực lượng Đoàn kiểm tra, gồm thành viên Tổ Thường trực TĐT cấp tỉnh, công chức, thanh tra viên Cục Thống kê tỉnh. Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra việc tổ chức các lớp tập huấn, số lượng và chất lượng phiếu, cách hỏi và ghi phiếu của từng điều tra viên, tính logic giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, kiểm tra số học, đơn vị tính, đánh mã, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa tại địa bàn. Tại mỗi huyện, Đoàn kiểm tra tỉnh đến UBND 2 xã, thị trấn  để kiểm tra, đánh giá chất lượng phiếu điều tra, thông báo kết quả kiểm tra cho BCĐ xã, tổ trưởng điều tra và điều tra viên, đề nghị khắc phục các lỗi sai sót, hoàn chỉnh phiếu điều tra, chuẩn bị cho công tác nghiệm thu.
           Công tác kiểm tra, giám sát của các Đoàn trung ương và tỉnh, cùng với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của BCĐ  các huyện, thị xã đã  góp phần chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong quá trình điều tra. Trên cơ sở những vấn đề phát sinh trong thực tế, được phát hiện qua các đợt kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo các cấp đã rà soát công tác chỉ đạo điều tra, ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý, khắc phục bảo đảm chất lượng điều tra theo đúng mục tiêu đề ra./.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay743
  • Tháng hiện tại12,257
  • Tổng lượt truy cập674,121
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc

Liên kết website

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây