Đã phát hành

Công nhân công ty may mặc

Tờ gấp số liệu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023

 •   13/07/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Niên giám Thống kê năm 2021

Niên giám Thống kê năm 2021

 •   09/08/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2021.
Số liệu Thống kê một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021

Số liệu Thống kê một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021

 •   26/01/2022 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Ấn phẩm số liệu Thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh năm so với năm 2020. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu, được phát hành và phổ biến đến các đối tượng sử dụng.
Niên Giám Thống Kê Năm 2020

Niên Giám Thống Kê Năm 2020

 •   31/08/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2020
Niên Giám Thống Kê Năm 2019

Niên Giám Thống Kê Năm 2019

 •   27/07/2020 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2019.
Niên giám thống kê năm 2018

Niên giám thống kê năm 2018

 •   16/08/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2018.
Niên giám Thống kê năm 2017

Niên giám Thống kê năm 2017

 •   30/08/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2017.
Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018

 •   18/07/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 816
 •   Phản hồi: 0
Ấn phẩm số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm 2018 và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng năm 2016

Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng năm 2016

 •   10/08/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Ấn phẩm số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất , mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
Niên giám Thống kê năm 2015

Niên giám Thống kê năm 2015

 •   10/08/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2015.
Ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam

Ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam

 •   02/06/2016 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế công bố thông tin kết quả các cuộc điều tra thống kê, và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã biên tập và phát hành một số ấn phẩm về kết quả các cuộc điều tra thống kê do Cục Thống kê tỉnh triển khai thực hiện năm 2015.
Niên giám Thống kê năm 2014

Niên giám Thống kê năm 2014

 •   07/08/2015 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Niên giám Thống kê năm 2014 là ấn phẩm do Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành, tập hợp các số liệu thống kê chính thức năm 2013 và sơ bộ năm 2014 về các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội chủ yếu của tỉnh, có so sánh chuỗi số liệu nhiều năm liên tục
Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015

Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015

 •   06/08/2015 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0
Tây Ninh, số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015 là ấn phẩm phát hành của Cục Thống kê, phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
Các ấn phẩm Thống kê phát hành Quý 1-2015

Các ấn phẩm Thống kê phát hành Quý 1-2015

 •   25/03/2015 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế công bố thông tin kết quả các cuộc điều tra thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã biên tập và phát hành các ấn phẩm về kết quả các cuộc điều tra thống kê do Ngành Thống kê tỉnh triển khai thực hiện năm 2014
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2014

Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2014

 •   03/03/2015 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Số liệu thống kê chủ yếu là ấn phẩm phát hành định kỳ hàng năm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 10x20 cm trên bìa láng in 4 màu.
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2014

Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2014

 •   25/08/2014 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Số liệu thống kê chủ yếu là ấn phẩm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành định kỳ 2 lần trong năm. Hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 10x20 cm trên bìa láng in 4 màu. Phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ hoặc ước tính, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng và cả năm
Niên giám thống kê năm 2013

Niên giám thống kê năm 2013

 •   22/08/2014 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Niên giám Thống kê năm 2013 là ấn phẩm do Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành, tập hợp các số liệu thống kê chính thức năm 2012 và sơ bộ năm 2013 về các lĩnh vực KTXH chủ yếu của tỉnh, có so sánh chuổi số liệu nhiều năm liên tục
Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Tây Ninh

Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Tây Ninh

 •   09/05/2014 11:45:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 được tổ chức thực hiện ở tất cả các địa phương trên cả nước vào thời điểm 1/4/2012 và 1/7/2012 theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2011của Thủ tướng chính phủ. Đến tháng 12/2013, Tổng cục Thống kê đã chính thức công bố kết quả cuộc Tổng điều tra và chuyển toàn bộ kết quả của từng địa phương về các Cục Thống kê tỉnh, thành phố.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay326
 • Tháng hiện tại16,051
 • Tổng lượt truy cập477,406
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc

Liên kết website

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây