CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH
 
SỐ 228, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 3, THỊ XÃ TÂY NINH, TÂY NINH
ĐIỆN THOẠI: 066. 3822324, FAX: 066. 3824588
EMAIL: TAYNINH@GSO.GOV.VN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ: HTTP://CUCTHONGKE.TAYNINH.GOV.VN