Tin Tức Sự Kiện - Tin hoạt động ngành
 
Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Căn cứ Công văn số 963/BCĐTW-TTT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về tổng kết và khen thưởng của Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Được sự đồng ý của UBND tỉnh, chiều ngày 31/01/2018, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, BCĐ TĐTKT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh đã tiến hành Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018.
 
Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh; căn cứ Thoả thuận cơ chế quản lý - phối hợp giữa Cục Thống kê và Hội Thống kê Tây Ninh; Cũng trong chiều ngày 16 tháng 1 năm 2018, tại Hội trường cơ quan Cục Thống kê, Thường trực Hội và BLĐ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018.
 
Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 4/2017 và đề ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác quý 1/2018.
 
Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2018; từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra lao động việc làm năm 2018. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục và toàn thể tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên tham gia điều tra. Ông Nguyễn Đình Bửu Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh, là tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người làm công tác thống kê trong tỉnh theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nước của Cục Thống kê tỉnh.
 
Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16/10/2017 và Quyết định số 1849/QĐ-TCTK ngày 16/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc điều tra Xây dựng và Vốn đầu tư thực hiện”. Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai nghiệp vụ điều tra hoạt động xây dựng và Vốn đầu tư thực hiện năm 2018.
 
Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Thống kê thế giới (20/10), sáng ngày 14/10/2017, Công đoàn cơ quan Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh kết hợp với khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội thao năm 2017.
 
Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3/2017 và đề ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác quý 4/2017.
 
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023. Sáng ngày 25/08/2017 Công đoàn cơ sở cơ quan Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Kinh tế năm 2017.Tin hoạt động ngànhTinHiềnBan Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Kinh tế năm 2017./PublishingImages/2018-02/DC Chien_Key_02022018103859.JPG
Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Căn cứ Công văn số 963/BCĐTW-TTT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về tổng kết và khen thưởng của Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Được sự đồng ý của UBND tỉnh, chiều ngày 31/01/2018, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, BCĐ TĐTKT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2/2/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018.Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018./PublishingImages/2018-02/DCBQketluan_Key_02022018093010.JPG
Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh đã tiến hành Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018.
2/2/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Hội Thống kê Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2017 Tin hoạt động ngànhTinquyênHội Thống kê Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2017 /PublishingImages/2018-01/Khentapthe_Key_17012018102418.JPG
Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh; căn cứ Thoả thuận cơ chế quản lý - phối hợp giữa Cục Thống kê và Hội Thống kê Tây Ninh; Cũng trong chiều ngày 16 tháng 1 năm 2018, tại Hội trường cơ quan Cục Thống kê, Thường trực Hội và BLĐ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018.
1/17/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 1 năm 2018 Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 1 năm 2018 /PublishingImages/2018-01/BLD_Key_17012018100236.JPG
Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 4/2017 và đề ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác quý 1/2018.
1/17/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra lao động việc làm năm 2018.Tin hoạt động ngànhTinVănCục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra lao động việc làm năm 2018./PublishingImages/2018-01/Bia_Key_02012018080006.JPG
Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2018; từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra lao động việc làm năm 2018. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục và toàn thể tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên tham gia điều tra. Ông Nguyễn Đình Bửu Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chủ trì hội nghị.
12/30/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Một số Hoạt động nổi bật của Hội thống kêTây Ninh năm 2017Tin hoạt động ngànhTinKhiêmMột số Hoạt động nổi bật của Hội thống kêTây Ninh năm 2017/HoatDongAnh/caosu.jpg
Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh, là tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người làm công tác thống kê trong tỉnh theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nước của Cục Thống kê tỉnh.
12/29/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xây dựng, vốn đầu tư thực hiện năm 2018.Tin hoạt động ngànhTinHiềnHội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xây dựng, vốn đầu tư thực hiện năm 2018./PublishingImages/2017-12/Quyen_Key_29122017082846.JPG
Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16/10/2017 và Quyết định số 1849/QĐ-TCTK ngày 16/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc điều tra Xây dựng và Vốn đầu tư thực hiện”. Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai nghiệp vụ điều tra hoạt động xây dựng và Vốn đầu tư thực hiện năm 2018.
12/29/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội thao chào mừng ngày Thống kê thế giới (20/10)Tin hoạt động ngànhTinHiềnHội thao chào mừng ngày Thống kê thế giới (20/10)/PublishingImages/2017-10/Bongda_Key_19102017074226.JPG
Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Thống kê thế giới (20/10), sáng ngày 14/10/2017, Công đoàn cơ quan Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh kết hợp với khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội thao năm 2017.
10/19/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 4 năm 2017 Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 4 năm 2017 /PublishingImages/2017-10/Chutri_Key_16102017081313.JPG
Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3/2017 và đề ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác quý 4/2017.
10/14/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  CƠ QUAN CỤC THỐNG KÊ TÂY NINH , NHIỆM KỲ 2017-2022Tin hoạt động ngànhTinKhiêmĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  CƠ QUAN CỤC THỐNG KÊ TÂY NINH , NHIỆM KỲ 2017-2022/PublishingImages/2017-12/Cdoan1_Key_22122017141901.jpg
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023. Sáng ngày 25/08/2017 Công đoàn cơ sở cơ quan  Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022.
9/6/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ THỜI TIẾT ĐẾN  DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT CÁC CÂY TRỒNG TRỌNG ĐIỂM  VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017Thông tin kinh tế chuyên đềTinHiếuTÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ THỜI TIẾT ĐẾN  DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT CÁC CÂY TRỒNG TRỌNG ĐIỂM  VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017/PublishingImages/2017-08/thu-hoach-mi-large_Key_01082017151131.jpg
Vụ Đông xuân 2016-2017
8/1/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị triển khai Kế hoạch thu thập thông tin, tính toán chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ảnh hưởng chủ yếu đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.Tin hoạt động ngànhTinHội nghị triển khai Kế hoạch thu thập thông tin, tính toán chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ảnh hưởng chủ yếu đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh./PublishingImages/2017-07/Hoi nghi_Key_31072017170249.jpg
Thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, theo Quyết định phê đuyệt số 1186/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh,
Sáng ngày 31/7/2017 Cục Thống kê tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thu thập thông tin, và tính toán  chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ảnh hưởng chủ yếu đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2011-2015.
7/31/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp và chia sẽ thông tin thống kê với các Sở ngành tỉnh.Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp và chia sẽ thông tin thống kê với các Sở ngành tỉnh./PublishingImages/2017-08/Phoihop_Key_01082017142605.JPG
Thực hiện chỉ đạo của Bộ ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương về việc thực hiện công tác phối hợp và chia sẽ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các Sở, ngành có liên quan; nhằm sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện các Thỏa thuận  phối hợp trong thời gian qua và thống nhất phương hướng thực hiện trong thời gian tới, chiều ngày 21/7/2017, tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp và chia sẽ thông tin thống kê với các Sở ngành tỉnh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
7/27/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội Thống kê Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017 Tin hoạt động ngànhTinquyênHội Thống kê Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017 /PublishingImages/2017-08/HoiTKchutri_Key_01082017105904.JPG
Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh; căn cứ Thoả thuận cơ chế quản lý - phối hợp giữa Cục Thống kê và Hội Thống kê Tây Ninh; Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường cơ quan Cục Thống kê, Thường trực Hội và BLĐ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.
7/26/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 3 năm 2017 Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 3 năm 2017 /PublishingImages/2017-08/ChutriQuy3_Key_01082017093444.JPG
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 2/2017 và đề ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác quý 3/2017.
7/26/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Xu hướng biến động các loại hộ khu vực nông thôn Tây Ninh qua kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.Thông tin kinh tế chuyên đềBài viếtĐạtXu hướng biến động các loại hộ khu vực nông thôn Tây Ninh qua kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016./PublishingImages/2017-07/Thu hoạch công nghệ cao_Key_18072017110404.jpg
Kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
7/18/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2017Tin hoạt động ngànhTinquyênThông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/10/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2017.Tin hoạt động ngànhTinCôngCục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2017./ThuVienAnh/Quyen/DTDL/anh1 (2).jpg
Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-TCTK ngày 16/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2017”; Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2017, tại phòng họp Cục, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
6/5/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6Tin hoạt động ngànhTinHoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6/HoatDongAnh/Tăng quà 1.6.jpg
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, chiều ngày 01/6/2017, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, Công đoàn kết hợp với Đoàn thanh niên đã tổ chức chương trình giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, trao quà, khen thưởng thành tích học tập cho các cháu thiếu nhi là con em của công chức, người lao động trong toàn cơ quan.
6/2/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Tập huấn hướng dẫn ghi phiếu điều tra đơn vị hành chính sự nghiệpTin hoạt động ngànhTinTập huấn hướng dẫn ghi phiếu điều tra đơn vị hành chính sự nghiệp/PublishingImages/2017-04/IMG_8065_Key_26042017092607.JPG
Thực hiện Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2017, Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn ghi phiếu điều tra đơn vị hành chính sự nghiệp.
4/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016Thông tin kinh tế chuyên đềBài viếtbửu quangMột số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016/PublishingImages/2017-04/chi so CN_Key_19042017084219.jpg
Ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016. Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, trích đăng toàn văn nội dung từ Cổng TTĐT Tổng cục Thống kê để bạn đọc trong và ngoài Ngành tham khảo:
4/19/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 2 năm 2017 Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý 2 năm 2017 /PublishingImages/2017-04/Chutri_Key_13042017090522.JPG
Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1/2017 và đề ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác quý 2/2017.
4/13/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh Tây NinhTin hoạt động ngànhTinLễ ký thoả thuận hợp tác giữa Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2017-04/ky ket_Key_03042017140657.jpg
Thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Tổng Cục Thống kê  và  Bưu điện Việt Nam số 15/TTHT/BĐVN-TCTK ngày 17/02/2017 về việc hợp tác chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê, nhằm khai thác tối đa lợi thế của nhau để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan. 
4/3/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2017.Tin hoạt động ngànhTinVănCục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2017./PublishingImages/2017-03/BQ_Key_31032017164612.JPG
Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TCTK ngày 15/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2017; từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra BĐDS&KHHGĐ thời điểm 1/4/2017.
3/31/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
TIN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CỤC THỐNG KÊ NHIỆM KỲ 2017-2019Tin hoạt động ngànhTinVănTIN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CỤC THỐNG KÊ NHIỆM KỲ 2017-2019/PublishingImages/2017-03/Doanchutich_Key_31032017144413.JPG
Chiều ngày 23/3/2017, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
3/27/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra NTNN&TS năm 2016 và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017Tin hoạt động ngànhTinyếnHội nghị tổng kết Tổng điều tra NTNN&TS năm 2016 và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017/PublishingImages/2017-03/Cuong_Key_15032017170815.JPG
Chiều ngày 10/3/2017, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh; các ông/bà là Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản tỉnh, Tổng điều tra kinh tế tỉnh; Trưởng ban và Phó ban trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản, Tổng điều tra kinh tế các huyện, tp; Công chức ngành Thống kê tham gia 02 cuộc Tổng điều tra; Ban thi đua khen thưởng tỉnh; và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
3/13/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.Tin hoạt động ngànhTinHoàngHội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017./PublishingImages/2017-03/IMG_0004(BQ)_Key_15032017143308.JPG
Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2017; Từ ngày 07-10/3/2017, tại Hội trường Cục Thống kê, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho đại diện Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp huyện, giám sát viên và điều tra viên cấp tỉnh. Ông Nguyễn Đình Bửu Quang, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.
3/13/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác năm 2017.Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác năm 2017./PublishingImages/2017-01/Quyen1_Key_25012017161104.JPG
Chiều ngày 20 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh đã tiến hành Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác quý 4 và cả năm 2016 và triển khai Kế hoạch công tác quý 1 và cả năm 2017.
1/23/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Hội Thống kê Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2016.Tin hoạt động ngànhTinDânHội Thống kê Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2016./PublishingImages/2017-01/ChutriHoi_Key_25012017105310.JPG
Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh; căn cứ Thoả thuận cơ chế quản lý - phối hợp giữa Cục Thống kê và Hội Thống kê Tây Ninh; Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường cơ quan Cục Thống kê, Thường trực Hội và BLĐ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị liên tịch Tổng kết công tác Hội năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động Hội năm 2017.
1/23/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tiến hành Hội nghị công chức, người lao động năm 2017.Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh tiến hành Hội nghị công chức, người lao động năm 2017./PublishingImages/2017-01/ChutriCC_Key_25012017085332.JPG
Thực hiện kế hoạch của Công đoàn viên chức tỉnh, chiều ngày 19 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã tiến hành Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Cục Thống kê.
1/23/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next