Bảng số liệu

Tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2022

 •   01/03/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Tháng hai, trùng vào dịp Tết Nhâm Dần, một số hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nhất định do thời gian nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh (Covid-19) trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm giảm, nhưng trong nước một số nơi số ca nhiễm tăng, và diễn biến hết sức phức tạp. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện đồng bộ với các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, để phát triển kinh tế xã hội của địa phương và bảo đảm an sinh xã hội. Hai tháng đầu năm, nhìn chung các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng nhưng với mức độ chưa đạt theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Các hoạt động văn hóa, xã hội trong các dịp lễ, Tết cũng bị ảnh hưởng, nhưng dần nới lỏng được phép hoạt động trở lại,và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19; Các hoạt động chăm lo đối với các đối tượng chính sách trong dịp lễ, Tết được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo

Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2022

 •   27/01/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0
Tháng 01/2022, tình hình đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, số ca lây nhiễm giảm, tuy nhiên theo dự báo tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, một số loại hình kinh doanh dịch vụ đã được hoạt động trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi chậm. Sản xuất nông nghiệp, thời tiết tương đối thuận lợi, tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân ổn định. Dịch bệnh chăn nuôi được kiểm soát và ngăn chặn, chăn nuôi duy trì ổn định ở đàn bò và phát triển mạnh ở đàn gia cầm nhất là đàn gà. Sản phẩm thịt heo xuất chuồng, sau một thời gian giảm đang có xu hướng tăng trở lại, sản phẩm thịt và trứng gia cầm tăng khá cao so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang tiếp tục phục hồi; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; các chính sách về an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm nhất là các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong dịp đón tết Nguyên đán sắp đến ./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2021

 •   29/12/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh, đợt dịch lần thứ 4 bùng phát diễn biến lây lan nhanh, hết sức khó khăn tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, kéo dài hơn 02 tháng, đến nay tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên số ca lây nhiễm trong cộng đồng gần đây có xu hướng tăng cao. Tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, biện pháp phòng chống dịch phù hợp với nguy cơ cấp độ dịch, đồng thời ban hành phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh; kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm đã có dấu hiệu khởi sắc hơn, Sản xuất nông nghiệp diện tích năng suất sản lượng cây hàng năm, duy trì ổn định; cây lâu năm chuyển dịch theo hướng tăng diện tích cây trồng có hiệu quả hơn; Chăn nuôi, đàn gia súc chịu tác động dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò, đang được khống chế; Bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ảnh hưởng đến đà phục hồi đàn heo. Riêng đàn gia cầm vẫn phát triển mạnh nhất là đàn gà, sản lượng gà thịt xuất chuồng và trứng gia cầm đều tăng cao so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang tiếp tục phục hồi; Thu ngân sách cũng bị ảnh hưởng của Dịch Coviđ-19, giảm nguồn thu từ các cơ sở SXKD tạm ngừng hoạt động, chi ngân sách đảm bảo các khoản chi thường xuyên và tập trung cho đầu tư phát triển, ưu tiên công tác phòng chống dich; Các hoạt động văn hóa, xã hội, gắn liền với việc tuyên truyền người dân ý thức các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không được lơi là chủ quan. Thực hiện các gói hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021

 •   29/11/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Tháng 11.2021, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Ở trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên số ca lây nhiễm trong cộng đồng thời gian gần đây có xu hướng tăng cao. Tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, biện pháp phòng chống dịch phù hợp với nguy cơ cấp độ dịch, đồng thời ban hành phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh; Tiến độ gieo trồng và thu hoạch vụ Mùa, duy trì tương đương cùng kỳ, Chăn nuôi, đàn gia súc chịu tác động dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò, đang được khống chế; Bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ảnh hưởng đến đà phục hồi đàn heo. Riêng đàn gia cầm vẫn phát triển mạnh nhất là đàn gà, sản lượng gà thịt xuất chuồng và trứng gia cầm đều tăng cao so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang tiếp tục đà phục hồi; Thu ngân sách một số khoản đạt khá so với dự toán và cùng kỳ, chi ngân sách đảm bảo các khoản chi thường xuyên và tập trung cho đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tiếp tục tuyên truyền người dân ý thức các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không được lơi là chủ quan. Thực hiện các gói hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021

 •   27/10/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư cơ bản được kiểm soát, Tỉnh đã điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch phù hợp với nguy cơ cấp độ dịch, đồng thời ban hành phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh áp dụng trong phạm vi các vùng xác định cấp độ dịch bệnh, các lĩnh vực kinh tế xã hội địa bàn tỉnh tháng này đã khởi sắc hơn, và dự báo những tháng cuối năm duy trì phát triển tốt hơn. Sản xuất nông nghiệp, trồng trọt cơ bản thuận lợi, các cây trồng chính duy trì ổn định diện tích, năng suất, sản lượng so với cùng kỳ. Chăn nuôi chịu tác động dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò đang lây lan nhanh chưa có thuốc đặc trị, Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện trở lại, gây khó khăn cho ngành nuôi gia súc. Riêng đàn gia cầm vẫn phát triển mạnh nhất là đàn Gà, sản lượng Gà thịt xuất chuồng và trứng gia cầm tăng cao so cùng kỳ. Tình hình sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần phục hồi, tăng trưởng mạnh so tháng trước, nhưng chưa bằng tháng cùng kỳ; Thu ngân sách trên địa bàn một số khoản đạt khá so với dự toán và cùng kỳ, chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển đã vượt dự toán; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tiếp tục tuyên truyền người dân ý thức các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện các gói hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021

 •   27/09/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2021, cũng như các tỉnh miền Nam khác, đã bị tác động nặng nề bởi đợt bùng phát đại dịch covid-19 lần thứ tư. Từ giữa tháng 9, nhờ việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch phù hợp với nguy cơ cấp độ dịch, đồng thời ban hành phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh áp dụng trong phạm vi các vùng xác định cấp độ dịch bệnh, các lĩnh vực kinh tế xã hội bắt đầu dần khôi phục, có tăng hơn tháng trước. Nông nghiệp, diện tích gieo trồng một số cây trồng chủ yếu 9 tháng đầu năm giảm hơn cùng kỳ, chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Tình hình chăn nuôi đàn trâu, bò gặp khó khăn do bệnh Viêm da nổi cục đang lây lan rộng; đàn heo và đàn gia cầm, chủ yếu là đàn gà nuôi công nghiệp,tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, thực hiện vốn đầu tư phát triển và doanh thu bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, vận tải 9 tháng đều giảm so với cùng kỳ; Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá, cả so dự toán và so cùng kỳ, chi ngân sách, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền người dân ý thức việc giãn cách xã hội, và tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của ngành y tế. Thực hiện các gói hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021

 •   30/08/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Tháng 8/2021 trên địa bàn tỉnh, đợt dịch Covid-19 thứ 4 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Tây Ninh triệt để thực hiện cách li, giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm ngăn chặn, phòng trách lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đều bị tác động, dừng hoặc hoạt động trong điều kiện rất nhiều khó khăn. Hầu hết các ngành công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải đều bị ảnh hưởng, nhịp độ tăng chậm lại hoặc giảm sút so tháng trước, chủ yếu là do các đơn vị ngưng hoạt động hoặc cắt giảm lao động, thiếu nguồn cung nguyên liệu, đầu ra ảnh hưởng...Sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch một số cây trồng, cũng như sản phẩm chăn nuôi đến kỳ xuất bán. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với dự toán, và so với cùng kỳ, chi ngân sách, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên, nhưng chi cho đầu tư phát triển tăng khá cao; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền người dân ý thức việc giãn cách xã hội, và tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của ngành y tế. Thực hiện các gói hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

 •   29/07/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2021, các lĩnh vực đều gặp nhiều khó khăn, do là tháng cao điểm phải triệt để thực hiện cách li, giãn cách xã hội khoảng hơn 02 tuần lễ, nhằm ngăn chặn, phòng trách lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết các ngành công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải đều bị ảnh hưởng, nhịp độ tăng chậm lại hoặc giảm sút so tháng trước, chủ yếu là do các đơn vị ngưng hoạt động hoặc cắt giảm lao động, thiếu nguồn cung nguyên liệu, đầu ra ảnh hưởng...Sản xuất nông nghiệp, tiến độ xuống giống cây hàng năm xấp xỉ cùng kỳ, riêng cây mía diện tích gieo trồng vẫn giảm do hiệu quả cây trồng này thấp. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với dự toán, và so với cùng kỳ, chi ngân sách, chi thường xuyên xấp xỉ cùng kỳ nhưng chi cho đầu tư phát triển tăng khá cao; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền người dân ý thức việc giãn cách xã hội, và tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của ngành y tế nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh, quan tâm hơn chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

 •   29/06/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoặc thu hẹp hoạt động. Các cơ sở sản xuất kinh doanh khác, mặc dù vẫn hoạt động bình thường để duy trì phát triển sản xuất nhưng phải phải tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đánh giá chung, so với đầu năm trước, lúc dịch mới bùng phát, tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm nay có khởi sắc hơn, tăng trưởng khá so cùng kỳ, nhưng chưa đạt mức so với trước lúc có dịch. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh, thời tiết có thuận lợi nhất định, diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng vật nuôi ổn định, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid-19, giá cả, thị trường tiêu thụ không ổn định, nên cũng ảnh hưởng tâm lý đến việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi mở rộng diện tích cây trồng cũng như phát triển tái đàn chăn nuôi. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, vốn đầu tư xây dựng, có một số ngành tăng trưởng khá, nhưng cũng chưa đạt kế hoạch, chủ yếu do yếu tố thị trường đầu ra sản phẩm; Doanh thu thương mại và dịch vụ xã hội, đạt thấp so với cùng kỳ, do có một số ngành dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoặc thu hẹp hoạt động. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá cao so với dự toán cũng như so với cùng kỳ, chi ngân sách cho đầu tư phát triển đạt khá cao,và đảm bảo chi cho thực hiện các hoạt động thường xuyên; dư nợ cho vay đạt khá so với cùng kỳ đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các ngày lễ lớn và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn; các hoạt động chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được các cấp, các ngành tập trung quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2021

 •   31/05/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Tháng 5 năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, bùng phát mạnh ở khu vực Châu á và Đông nam á, nhất là các nước láng giềng Việt Nam. Trong nước, dịch bệnh tái xuất hiện trong cộng đồng, tiếp tục lan rộng đến hơn 30 tỉnh thành. Tây Ninh là tỉnh biên giới giáp với Cămpuchia , nguy cơ lây lan và bùng phát trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh bất cứ lúc nào, nếu không có sự kiểm soát, phòng chống kịp thời và hiệu quả. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ, không lơ là, mất cảnh giác, đồng thời không hoang mang, lúng túng, bị động, quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu; quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch của địa phương, quyết tâm phấn đấu không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng. Với tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức, để phấn đấu đạt mục tiêu kép trong năm,kết quả trên từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xã hội của tỉnh, tháng này và 5 tháng đầu năm đã thực hiện được cụ thể như sau:

Tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2021

 •   27/04/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Tháng 4/2021, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là nước láng giềng Cămpuchia có các tỉnh giáp ranh với Tây Ninh, nếu không có sự giám sát chặt chẽ, để người dân xuất nhập cảnh trái phép qua Biên giới, thì dịch bệnh có thể xâm nhập và bùng phát bất cứ lúc nào, sẽ xoá đi thành tích chống dịch từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, và sẻ ảnh hưởng tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội cả nước, cũng như trên địa bàn tỉnh đang trên đà phục hồi và khởi sắc hơn. Về sản xuất nông nghiệp, tình hình thời tiết nhìn chung thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng các cây trồng ổn định. Thu hoạch vụ lúa Đông xuân diễn ra thuận lợi, năng suất và sản lượng đạt khá; về chăn nuôi, giá các loại sản phẩm biến động lúc tăng, hoặc giảm, nhưng chăn nuôi đàn gà vẫn tăng khá, nhờ những trang trại và doanh nghiệp lớn đầu tư, mở rộng quy mô. Nhìn chung các ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng, đang có dấu hiệu phục hồi trở lại nhưng với mức độ chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các hoạt động chăm lo đối với các đối tượng chính sách trong dịp lễ, Tết được các cấp, các ngành tập trung quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2021

 •   26/03/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Quý I năm 2021, trong nước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) những tháng đầu năm lại bùng phát một số nơi, và dần được kiểm soát. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường trên phạm vi toàn cầu, số lượng người mắc, tử vong tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội cả nước nói chung và cũng như trên đia bàn Tây Ninh nói riêng trong 03 tháng đầu năm và kể cả những tháng tiếp theo của năm 2021. Về sản xuất nông nghiệp, mặc dù thời tiết đang trong cao điểm mùa khô, nhìn chung tổng diện tích gieo trồng các cây trồng ổn định nhờ hệ thống thủy lợi vận hành tốt, bảo đảm nước tưới. Diện tích mì tăng nhẹ nhờ có hiệu quả hơn cây trồng khác mặc dù bệnh khảm lá vẫn chưa hết, ngược lại diện tích mía giảm mạnh cũng do hiệu quả không cao; về chăn nuôi trong Quý 1, giá các loại sản phẩm biến động lúc tăng, hoặc giảm, nhưng chăn nuôi đàn gà vẫn tăng khá. Nhìn chung các ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng nhưng với mức độ chưa đạt theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Các hoạt động văn hóa, xã hội trong các dịp lễ, Tết cũng bị ảnh hưởng do hạn chế tập trung những nơi đông người nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 nếu có xảy ra; Tuy nhiên các hoạt động chăm lo đối với các đối tượng chính sách trong dịp lễ, Tết được các cấp, các ngành tập trung quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo

Tình hình kinh tế xã hội 02 tháng năm 2021

 •   26/02/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Tháng hai, trùng với thời gian nghỉ Tết Tân Sửu, các hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu trở lại hoạt động sau thời gian nghỉ, nhưng tình hình dịch bệnh (Covid-19) trong nước lại bùng phát tại một số nơi, và diễn biến hết sức phức tạp.Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo các cấp, các ngành của địa phương đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19, nhưng những ảnh hưởng của nó đã tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng này và những tháng tiếp theo. Hai tháng đầu năm, nhìn chung các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng nhưng với mức độ chưa đạt theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Các hoạt động văn hóa, xã hội trong các dịp lễ, Tết cũng bị ảnh hưởng do hạn chế tập trung những nơi đông người nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 nếu có xảy ra; Tuy nhiên các hoạt động chăm lo đối với các đối tượng chính sách trong dịp lễ, Tết được các cấp, các ngành tập trung quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội 01 tháng năm 2021

 •   27/01/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Trong tháng 01/2021, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ở trong nước, tình hình đại dịch được kiểm soát tốt, tuy nhiên càng gần tết Nguyên Đán, nhu cầu người dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh có thể tăng, khả năng lây lan dịch bệnh rất có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát và cách ly triệt để. Địa bàn tỉnh có các vùng biên giới trải dài như ở Tây Ninh, các ngành các cấp đã tăng cường kiểm soát trên toàn tuyến biên giới và hướng dẫn cách ly triệt để những người nhập cảnh vào Việt Nam, không để hiện tượng nhập cảnh trái phép xảy ra. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng này ở các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nhìn chung được duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diễn tiến thời tiết có những thuận lợi nhất định cho một số loại cây trồng nên tiến độ gieo trồng nhiều cây vụ Đông xuân có nhanh hơn cùng kỳ. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước tết; thu chi ngân sách duy trì đạt khá so với kế hoạch; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2020

 •   29/12/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 526
 •   Phản hồi: 0
Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đến nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong nước từ đầu năm dịch Covid-19 đã bùng phát và nhiều lần tái bùng phát ở một số nơi, Chính phủ đã có Chỉ đạo tập trung đối phó với đại dịch rất quyết liệt và đạt hiệu quả. Địa phương với sự Chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo các cấp, các ngành quyết tâm ngăn chặn kịp thời, đồng thời quan tâm hỗ trợ đẩy mạnh SXKD để thực hiện thành công mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm đã có dấu hiệu khởi sắc hơn, Sản xuất nông nghiệp cây hàng năm trong năm, tương đương cùng kỳ, sản lượng thu hoạch cây mì tăng khá, các cây trồng khác giữ mức ổn định; cây lâu năm chuyển dịch theo hướng tăng diện tích cây trồng có hiệu quả hơn; chăn nuôi duy trì ổn định ở đàn bò và phát triển mạnh ở đàn gia cầm nhất là đàn gà. Riêng sản phẩm thịt heo xuất chuồng, sau một thời gian giảm sâu đang có xu hướng tăng trở lại, sản phẩm thịt và trứng gia cầm tăng khá cao so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang tiếp tục phục hồi; Thu ngân sách một số khoản đạt khá so với dự toán và cùng kỳ, chi ngân sách đạt khá cao, chủ yếu tập trung nhiều cho đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; các chính sách về an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm nhất là các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã thực hiện và đạt hiệu quả nhất định ./.

Tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2020

 •   04/12/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Tháng 11.2020, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Ở trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh sau một thời gian dài không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Với sự Chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo địa phương quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng này tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc, Tiến độ gieo trồng và thu hoạch vụ Mùa, tương đương cùng kỳ, sản lượng thu hoạch cây mì tăng khá, các cây trồng khác giữ mức ổn định; chăn nuôi duy trì ổn định ở đàn bò và phát triển mạnh ở đàn gia cầm nhất là đàn gà. Riêng sản phẩm thịt heo xuất chuồng, sau một thời gian giảm sâu đang có xu hướng tăng trở lại, sản phẩm thịt và trứng gia cầm tăng khá cao so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang tiếp tục phục hồi; Thu ngân sách một số khoản đạt khá so với dự toán và cùng kỳ, chi ngân sách đạt khá cao, chủ yếu tập trung cho đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tập trung thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo giữ vững./.

Tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2020

 •   28/10/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những tháng cuối năm 2020, với sự Chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo địa phương quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế” , kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng này đã có dấu hiệu khởi sắc hơn; Tiến độ gieo trồng vụ Mùa khá tốt, nhưng tình hình thu hoạch lại tương đối chậm, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới đã liên tục xảy ra các trận mưa tuy không lớn nhưng đã tác động điến tiến độ gieo trồng và thu hoạch các cây trồng vụ mùa; chăn nuôi, duy trì ổn định ở đàn bò và phát triển mạnh ở đàn gà. Riêng đàn heo sau một thời gian giảm sâu đang có xu hướng tăng trở lại, tuy lượng thịt heo hơi xuất chuồng10 tháng vẫn giảm so cùng kỳ. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần phục hồi tăng trưởng trở lại; Thu ngân sách trên địa bàn một số khoản đạt khá so với dự toán và cùng kỳ, chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tập trung thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo giữ vững./.

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020

 •   29/09/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019, bị tác động nặng nề bởi đại dịch covid-19 bùng phát và lây lan rộng, Chính phủ và Lãnh đạo địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời, qua 02 lần dịch bùng phát ở một số địa phương, hiện nay trong điều kiện bình thường mới, không phải giãn cách xã hội mà phải vừa phòng chống ngăn chặn dịch lây lan, vừa phải phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế của tỉnh dần khôi phục trở lại. Nông nghiệp, diện tích gieo trồng cây hàng năm 9 tháng thấp hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết và chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gia cầm,nhất là đàn gà, đối với đàn heo sau một thời gian giảm nay đã tái đàn và phát triển trở lại. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại; Thu ngân sách trên địa bàn một số khoản đạt khá so với dự toán và cùng kỳ, chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tập trung thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo giữ vững./.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020

 •   31/08/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Dịch covid-19 tái bùng phát trở lại nước ta ở một số địa phương, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2020, trong điều kiện bình thường mới, không phải giãn cách xã hội mà phải vừa phòng chống ngăn chặn dịch lây lan, vừa phải phát triển sản xuất kinh doanh. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết. Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gia cầm,nhất là đàn gà, riêng đối với đàn heo giảm nhiều, giá heo hơi tuy có giảm đang đứng ở mức cao, chủ yếu do yếu tố tâm lý hộ nuôi nhỏ lẻ sợ dịch bệnh trở lại và chưa an tâm về biến động giá cả. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại; Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ, trong khi đó chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay286
 • Tháng hiện tại16,011
 • Tổng lượt truy cập477,366
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc

Liên kết website

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây