Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 08 THÁNG  đầu  năm 2019 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2018 (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp
+15,43
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​+9,15
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
+7,66
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  +7,86
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
+30,71
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+14,85
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
  +3​​,43
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+​2,89

 ‭(Hidden)‬ Image Viewer

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2853867
Số lượt đang online: 32