Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng  năm 2018 (tăng/giảm) SO  với  cùng kỳ nă m 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp
+14,89
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá ​+10,07
​Doanh thu dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành +13,43
​Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn   +3,50
Chi ngân sách Nhà nước địa phương +35,80
​Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +19,45
Khách quốc tế đến Tây Ninh   +8​​,1
Chỉ số giá tiêu dùng BQuân 5 tháng năm  2018 so với  cùng kỳ năm 2017 ​​​​​​​​+3,91

 ‭(Hidden)‬ Image Viewer

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2731440
Số lượt đang online: 21