Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 03 THÁNG  đầu  năm 2020 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2020 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp
+11,82
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​+8,95
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
+0,77
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  +7,51
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
-3,90
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+35,10
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
  +14​​,89
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+​3,97
Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2938696
Số lượt đang online: 18