Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 THÁNG   năm 2019 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2018 (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp
+16,15
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​+8,86
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
+7,58
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  +8,03
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
+24,54
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+9,91
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
  +0​​,10
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+​2,71
Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2912662
Số lượt đang online: 5