Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2018 (tăng/giảm)  với  cùng kỳ nă m 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp
+27,17
​Tổng mức bán lẻ hàng hoá ​+10,30
​Doanh thu dịch vụ lưu trú  và ăn uống +12,25
​Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn   +2,97
Chi ngân sách Nhà nước địa phương +7,59
​Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +41,51
Khách quốc tế đến Tây Ninh   -15​​​,60
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm  2018 so với  cùng kỳ năm 2017 ​​​​​​​​+ 4,67

 ‭(Hidden)‬ Image Viewer

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2698310
Số lượt đang online: 23