Ước Một số chỉ tiêu KINH TẾ chủ yếu  THÁNG 01  năm 2020 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2019 (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp
-3,34
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​+16,98
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
+17,02
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  +15,14
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
-19,64
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+27,35
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
  +4​​,57
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+​3,94
Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2961259
Số lượt đang online: 3