Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 05 THÁNG  đầu  năm 2020 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2020 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp
+4,00
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​-1,55
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
-10,00
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  -9,72
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
+1,22
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+25,24
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
  +7​,45
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+​2,51
Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2974046
Số lượt đang online: 7