Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 09 THÁNG  đầu  năm 2019 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2018 (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp
+15,87
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​+9,06
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
+7,28
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  +7,28
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
+28,53
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+13,10
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
  +4​​,08
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+​2,79
Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2914625
Số lượt đang online: 1