Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu CẢ  năm 2021 (tăng/giảm)
SO  với   năm 2020 (%)

Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
+0,21
Chỉ số sản xuất công nghiệp+1,02
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​-2,74
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
-10,65
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
 -12,65
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
-1,12
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+15,13
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh
  -6​,84
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+2,64

 ‭(Hidden)‬ Giới Thiệu Phương Án Điều Tra Nông Nghiệp Giữa Kỳ 2020

Lịch công bố thông tin​ ​
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 202229.01.2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng  01 năm 2022​29.01.2022
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội  tháng 01  năm 2022​29.01.2022

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 3404771
Số lượt đang online: 9