Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng  năm 2022 (tăng/giảm)
SO  với   CÙNG KỲ năm 2021 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp+6,98
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​+7,42
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
+8,80
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
 +26,08
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
-15,35
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+15,67
Vốn đầu tư thuộc vốn ngân sách NN do địa phương quản lý
  +4​,61
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+3,95

 ‭(Hidden)‬ Giới Thiệu Phương Án Điều Tra Nông Nghiệp Giữa Kỳ 2020

Lịch công bố thông tin​ ​
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5 năm 202229.5.2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng  5 năm 2022​29.5.2022
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội  tháng 5  năm 2022​29.5.2022

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 3539113
Số lượt đang online: 15