Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 THÁNG   năm 2019 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2018 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp
+15,53
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
+10,35
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
​+9,71
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
+8,18
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
  +34,74
Chi ngân sách Nhà nước địa phương+24,29
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
+2,89
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân   +3​​,60 ‭(Hidden)‬ Image Viewer

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2794373
Số lượt đang online: 1