Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng  năm 2018 (tăng/giảm) SO  với  cùng kỳ nă m 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp
+15,06
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá+10,20
​Doanh thu dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành
​+11,83
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
+7,92
​Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn   -5,10
Chi ngân sách Nhà nước địa phương +30,80
​Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +23,78
Chỉ số giá tiêu dùng BQuân 8 tháng năm  2018 so với  cùng kỳ năm 2017   +4​​,14


 ‭(Hidden)‬ Image Viewer

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2749194
Số lượt đang online: 4