Ước Một số chỉ tiêu chủ yếu 07 THÁNG  đầu  năm 2019 (tăng/giảm)
SO  với  CÙNG KỲ  nă m 2018 (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp
+15,31
​Doanh thu bán lẻ hàng hoá
​+10,52
​Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác
+8,48
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  +7,82
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
+33,23
Chi ngân sách Nhà nước địa phương
+17,58
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
  +3​​,15
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
+3​​,08

 ‭(Hidden)‬ Image Viewer

Ảnh
Video
Audio
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2833184
Số lượt đang online: 1