Tin Tức Sự Kiện
 
Thực hiện Thông báo số 538/TB-CTK ngày 31/8/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, từ ngày 1/9/2020 đến ngày 7/9/2020 Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra Lao động việc làm tháng 9/2020 tại địa bàn.
 
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2020.
 
Thực hiện Luật Thống kê 2015, theo điều 48 về Công bố thông tin thống kê nhà nước; điều 49 về Phổ biến thông tin thống kê nhà nước; Chương trình công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020, sáng ngày 26/6/2020 Cục Thống kê Tây Ninh đã tổ chức buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, tại Hội trường cơ quan Cục.
 
Thực hiện Thông báo số 272/TB-CTK ngày 5/5/2020 của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 21/5/2020 Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra BĐDS&KHHGĐ thời điểm 1/4/2020 tại địa bàn.
 
Thực hiện theo Quyết định số 1695/QĐ-TCK, ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 và Phương án điều tra ban hành kèm theo.
 
Thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-CTK, ngày 14/5/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra thực hiện Phương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 tại Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 22/5/2020, đoàn Thanh tra Thống kê tỉnh gồm có 4 thành viên do ông Cù Sỹ Cương, Phó cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra Phương án điều tra tại huyện Dương Minh Châu.
 
Ngày 13/5/2020, Chi bộ Cục Thống kê Tây Ninh đã tổ chức Đại hội Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên Chi bộ Cục Thống kê Tây Ninh; Đồng chí Trần Lê Duy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Ngụy Thị Bích Duyên – Uỷ viên BCH Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Đại hội...
 
Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và ban hành kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020.
 
Thực hiện Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Cục Thống kê thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 để phục vụ các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
TIN GIÁM SÁT ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2020Tin hoạt động ngànhTinVănTIN GIÁM SÁT ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2020/PublishingImages/2020-09/PV1_Key_08092020160646.jpg
Thực hiện Thông báo số 538/TB-CTK ngày 31/8/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, từ ngày 1/9/2020 đến ngày 7/9/2020 Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra Lao động việc làm tháng 9/2020 tại địa bàn.
08/09/2020 4:00 CHYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2020 Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2020 /PublishingImages/2020-07/IMG_1788BLD_Key_20072020150341.JPG
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2020.
17/07/2020 3:00 CHYesĐã ban hành
Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020Tin hoạt động ngành; Thông tin kinh tế chuyên đềTinHọp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Luật Thống kê 2015, theo  điều 48 về Công bố thông tin thống kê nhà nước;  điều 49 về Phổ biến thông tin thống kê nhà nước; Chương trình công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020, sáng ngày 26/6/2020 Cục Thống kê Tây Ninh  đã tổ chức buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, tại Hội trường cơ quan Cục.
29/06/2020 5:00 CHYesĐã ban hành
Thông cáo báo chí Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020Tin hoạt động ngànhTinKhiêmThông cáo báo chí Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
29/06/2020 4:00 CHYesĐã ban hành
TIN GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ NĂM 2020Tin hoạt động ngànhTinVănTIN GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ NĂM 2020/PublishingImages/2020-05/20200521_084640R_Key_27052020175049.jpg
Thực hiện Thông báo số 272/TB-CTK ngày 5/5/2020 của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 21/5/2020 Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra BĐDS&KHHGĐ thời điểm 1/4/2020 tại địa bàn.
27/05/2020 6:00 CHYesĐã ban hành
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC RÀ SOÁT, LẬP BẢNG KÊ  ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020Tin hoạt động ngànhTinHỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC RÀ SOÁT, LẬP BẢNG KÊ  ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo Quyết định số 1695/QĐ-TCK, ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 và Phương án điều tra ban hành kèm theo.
25/05/2020 2:00 CHYesĐã ban hành
THANH TRA, KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 TẠI  ĐỊA BÀN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂUTin hoạt động ngànhTinPhiTHANH TRA, KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 TẠI  ĐỊA BÀN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-CTK, ngày 14/5/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra thực hiện Phương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 tại Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 22/5/2020, đoàn Thanh tra Thống kê tỉnh gồm có 4 thành viên do ông Cù Sỹ Cương, Phó cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra Phương án điều tra tại huyện Dương Minh Châu.
25/05/2020 10:00 SAYesĐã ban hành
ĐẠI HỘI CHI BỘ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY  NINH LẦN THỨ XI, NHIỆM Kỳ 2020-2025Tin hoạt động ngànhTinKhiêmĐẠI HỘI CHI BỘ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY  NINH LẦN THỨ XI, NHIỆM Kỳ 2020-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/5/2020, Chi bộ Cục Thống kê Tây Ninh đã tổ chức Đại hội Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên Chi bộ Cục Thống kê Tây Ninh; Đồng chí  Trần Lê Duy – Tỉnh ủy viên,  Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí  Ngụy Thị Bích Duyên – Uỷ viên BCH Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Đại hội...
18/05/2020 2:00 CHYesĐã ban hành
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020Tin hoạt động ngànhTinĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và ban hành kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020.
 
25/03/2020 4:00 CHYesĐã ban hành
LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN NĂM 2020Tin hoạt động ngànhTinKhiêmLỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Cục Thống kê thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 để phục vụ các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
24/03/2020 4:00 CHYesĐã ban hành
THÔNG BÁO HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨCTin hoạt động ngànhTinTHÔNG BÁO HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo
Về việc  hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2019
Căn cứ Công văn số 329/TCTK-TCCB, ngày 14/3/2020 của Tổng cục Thống kê  về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.

17/03/2020 2:00 CHYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý IV năm 2019 Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý IV năm 2019 /PublishingImages/2019-10/IMG_1277(nen)_Key_21102019171253.JPG
Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.
21/10/2019 4:00 CHYesĐã ban hành
Hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Tin hoạt động ngànhTinVănHội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 /PublishingImages/2019-10/IMG_1263(DC Quang)_Key_21102019152421.JPG
Sáng ngày 18/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
21/10/2019 4:00 CHYesĐã ban hành
CHI CỤC THỐNG KÊ TRẢNG BÀNG THỰC HIỆN  CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA CÁ THỂ 01.10.2019Tin hoạt động ngànhTinCHI CỤC THỐNG KÊ TRẢNG BÀNG THỰC HIỆN  CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA CÁ THỂ 01.10.2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ  Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  năm 2019 của Tổng cục Thống kê  và Kế hoạch điều tra của Cục Thống kê Tây Ninh, huyện Trảng Bàng là đơn vị có  số lượng cở sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp thuỷ sản  tương đối lớn so với các huyện/thành phố khác  trên địa bàn tinh khoảng 9.645 cơ sở (số liệu năm 2018).
09/10/2019 4:00 CHYesĐã ban hành
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI THỜI ĐIỂM 01/10/2019 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ CỦA HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂUTin hoạt động ngànhTinKIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI THỜI ĐIỂM 01/10/2019 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ CỦA HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện phương án điều tra chăn nuôi, chương trình công tác năm của Cục Thống kê và Kế hoạch số 106/KH-CCTK ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu về việc kiểm tra, giám sát điều tra chăn nuôi ngày 01/10/2019,
07/10/2019 2:00 CHYesĐã ban hành
Huyện Châu Thành tăng cường  giám sát công tác điều tra điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc trên địa bàn.Tin hoạt động ngànhTinPhiHuyện Châu Thành tăng cường  giám sát công tác điều tra điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc trên địa bàn./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT - XH của 53 Dân tộc thiểu số,
Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 1-10, tại các xã Ninh Điền, Thành Long và Hoà Thạnh huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đồng loạt  tiến hành tổ chức lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của dân tộc thiểu số (viết tắt là điều tra dân tộc thiểu số -DTTS) năm 2019.
04/10/2019 5:00 CHYesĐã ban hành
Lễ ra quân Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu Tin hoạt động ngànhTinVănLễ ra quân Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu /PublishingImages/2019-10/06305d15f05616084f47_Key_02102019135454.jpg
Ngày 01/10/2019, tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Chi cục Thống kê huyện Tân Châu tổ chức Lễ ra quân Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019. Ông Liêu Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND xã tham dự chủ trì phát động Lễ ra quân. Cùng dự có ông Lê Tấn Sung – Chủ tịch MTTQ xã; Ông Nguyễn Duy Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện; Ông Nguyễn Xuân Tiến – Cán bộ phụ trách dân tộc UBND huyện; Ông Võ Thanh Văn – Giám sát viên cấp tỉnh cùng các đồng chí là giám sát viên cấp huyện, tổ trưởng, điều tra viên, ấp trưởng và hộ dân tộc trên địa bàn xã.
02/10/2019 2:00 CHYesĐã ban hành
Hội thao ngành Thống kê Tây NinhTin hoạt động ngànhKhiêmHội thao ngành Thống kê Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội thao ngành Thống kê: Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và  ngày thành lập Ngành Thống kê Tây Ninh 30/9/1976 – 30/9/2019, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê phối hợp với Khối thi đua các  Chi cục Thống kê huyện, thành phố tổ chức thi đấu thể thao giao hữu,  nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa cán bộ, công chức, người lao động, Hội viên Hội Thống kê, góp phần rèn luyện sức khỏe, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
01/10/2019 10:00 SAYesĐã ban hành
HỘI NGHI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA CÁ THỂ 2019Tin hoạt động ngànhTinCôngHỘI NGHI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA CÁ THỂ 2019/PublishingImages/2019-09/IMG_1231(Quyen)_Key_26092019092647.JPG
Thực hiện Quyết định số 600/QĐ-TCTK ngày 31/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2019” và Phương án điều tra ban hành kèm theo;
24/09/2019 10:00 SAYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.Tin hoạt động ngànhTinVănCục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019./PublishingImages/2019-09/IMG_1226(ChuQchutri)_Key_23092019144003.JPG
Thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/07/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019; từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 09 năm 2019, tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, đại diện phòng Dân tộc tỉnh và toàn thể tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên tham gia điều tra. Ông Nguyễn Đình Bửu Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chủ trì hội nghị.
23/09/2019 2:00 CHYesĐã ban hành
CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH  THÔNG BÁO ĐIỂM THI  TUYỂN CÔNG CHỨC  VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ  NĂM 2019Tin hoạt động ngànhTinDânCỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH  THÔNG BÁO ĐIỂM THI  TUYỂN CÔNG CHỨC  VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ  NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông báo số 81/TB-BKHĐT, ngày 16/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019; Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh Thông báo danh sách kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng:
17/09/2019 6:00 CHYesĐã ban hành
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA CN, GTVT VÀ TM-DV TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂUTin hoạt động ngànhTinAn Thuỳ - DMCCÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA CN, GTVT VÀ TM-DV TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU/PublishingImages/2019-09/Hinh2_Key_12092019083018.jpg
Thực hiện kế hoạch số 13/KH-CCTK ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu về việc kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp, GTVT và TM-DV hàng tháng;
12/09/2019 9:00 SAYesĐã ban hành
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA XÂY DỰNG QUÝ 3/2019 TRÊN ĐỊA BÀN TP TÂY NINHTin hoạt động ngànhTinXuân Nhị-CCTK TPCÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA XÂY DỰNG QUÝ 3/2019 TRÊN ĐỊA BÀN TP TÂY NINH/PublishingImages/2019-08/28 8 2019 P2_Key_30082019081008.jpg
Thực hiện Thông báo số 101/TBLCT-CCTK ngày 5/8/2019 của Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh, từ ngày 28/8/2019 đến ngày 29/8/2019 Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra xây dựng quý 3 tại địa bàn Phường 2 và ấp Kinh tế xã Bình Minh, TP Tây Ninh.
30/08/2019 9:00 SAYesĐã ban hành
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ KHÁC NĂM 2019 TẠI  ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA THÀNHTin hoạt động ngànhTinPhiCÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ KHÁC NĂM 2019 TẠI  ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA THÀNH/PublishingImages/2019-08/Hinh1_Key_29082019164139.jpg
Thực hiện theo Quyết định số 525/QĐ-CTK, ngày 19/8/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh việc thanh tra thực hiện Phương án Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác tại Chi cục Thống kê huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;
29/08/2019 5:00 CHYesĐã ban hành
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ QUÝ III/2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂUTin hoạt động ngànhTinAn Thuỳ - DMCCÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ QUÝ III/2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU/PublishingImages/2019-08/160551b04dabaaf5f3ba_Key_28082019142121.jpg
Thực hiện kế hoạch số 23/KH-CCTK ngày 5 tháng 8 năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu về việc kiểm tra, giám sát điều tra Vốn đầu tư quý III/2019;
28/08/2019 3:00 CHYesĐã ban hành
TÌNH HÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐIỀU TRA DT-NS-SL VỤ HÈ THU 2019 ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦUTin hoạt động ngànhTinHùng-BCTÌNH HÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐIỀU TRA DT-NS-SL VỤ HÈ THU 2019 ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU/PublishingImages/2019-08/20190822_151839_Key_26082019144324.jpg
Thực hiện theo kế hoạch KTGS cuộc điều tra DT-NS-SL Lúa, cây hàng năm khác vụ Hè thu 2019 của Chi Cục Thống Kê Bến Cầu;
26/08/2019 3:00 CHYesĐã ban hành
CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019Tin hoạt động ngànhTinDânCỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông báo số 118/TB-HĐTDCCCTK, ngày 01/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức TCTK năm 2019; Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo lịch thi tuyển và triệu tập thí sinh, cụ thể như sau:
02/08/2019 10:00 SAYesĐã ban hành
CÔNG TÁC KIỂM TRA, PHÚC TRA ĐIỀU TRA THÁNG LĨNH VỰC VỐN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁ NLTS.Tin hoạt động ngànhTinCôngCÔNG TÁC KIỂM TRA, PHÚC TRA ĐIỀU TRA THÁNG LĨNH VỰC VỐN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁ NLTS./PublishingImages/2019-07/BC_Key_29072019082158.jpg
Thực hiện Lịch công tác tháng 7 năm 2019 (kèm theo Kế hoạch số 435/KH-CTK ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát quý 3 năm 2019).
29/07/2019 9:00 SAYesĐã ban hành
Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh thực hiện kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp tháng trên địa bàn.Tin hoạt động ngànhTinThanh-CCTK TPChi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh thực hiện kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp tháng trên địa bàn./PublishingImages/2019-07/784a0647d1c735996cd6_Key_29072019074222.jpg
Thực hiện Thông báo số 06/BT-CCTK ngày 12/7/2019 của Chi Cục Thống kê Thành phố Tây Ninh, từ ngày 12/7/2019 đến ngày 25/7/2019 Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tháng 7 tại địa bàn.
29/07/2019 8:00 SAYesĐã ban hành
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2019 Tin hoạt động ngànhTinquyênCục Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai Kế hoạch công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2019 /PublishingImages/2019-07/IMG_1119Chutri_Key_29072019072742.JPG
Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2019.
23/07/2019 8:00 SAYesĐã ban hành
1 - 30Next