Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2019 tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa năm nay giảm so với cùng kỳ (-3,47%), nguyên nhân chủ yếu do thời tiết không thuận lợi. Chăn nuôi, đàn gà và bò sữa vẫn duy trì ổn định và phát triển. Riêng đàn heo vẫn gặp khó khăn (mặc dù giá cả hiện ở mức cao 61.000đ/kg heo hơi, và đang có xu hướng tăng), do bệnh dịch tả Châu ...
 
Căn cứ Thông báo số 89/TB-BKHĐT, ngày 31/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo lịch thi và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019; Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh Thông báo lịch thi và triệu tập thí sinh; cụ thể như sau:
 
Căn cứ Thông báo số 89/TB-BKHĐT, ngày 31/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo lịch thi và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019; Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh Thông báo lịch thi và triệu tập thí sinh; cụ thể như sau:
 
Căn cứ Thông báo số 89/TB-BKHĐT, ngày 31/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo lịch thi và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019; Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh Thông báo lịch thi và triệu tập thí sinh; cụ thể như sau:
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2019 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của Bão và Áp thấp nhiệt đới đã liên tục xảy ra mưa lớn từ cuối tháng 9 đầu tháng 10, chăn nuôi, duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa. Riêng đàn heo vẫn gặp khó khăn (mặc dù giá cả đang cóxu hướng tăng), do bệnh dịch tả Châu phi ...
Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.
Sáng ngày 18/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.
Sáng ngày 18/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
Căn cứ Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2019 của Tổng cục Thống kê và Kế hoạch điều tra của Cục Thống kê Tây Ninh, huyện Trảng Bàng là đơn vị có số lượng cở sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp thuỷ sản tương đối lớn so với các huyện/thành phố khác trên địa bàn tinh khoảng 9.645 cơ sở (số liệu năm 2018).