Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Căn cứ Công văn số 963/BCĐTW-TTT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về tổng kết và khen thưởng của Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Được sự đồng ý của UBND tỉnh, chiều ngày 31/01/2018, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, BCĐ ...
Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh đã tiến hành Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018.
Trong tháng 01/2018, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp có những thuận lợi do ngành chức năng mở nước phục vụ tưới vụ đông xuân 2017-2018 và tình hình thời tiết thuận lợi cho việc xuống giống gieo trồng và thu hoạch cây trồng; về chăn nuôi còn gặp khó khăn, chăn nuôi trâu tiếp tục giảm do đồng ...
​Số liệu kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018
Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh; căn cứ Thoả thuận cơ chế quản lý - phối hợp giữa Cục Thống kê và Hội Thống kê Tây Ninh; Cũng trong chiều ngày 16 tháng 1 năm 2018, tại Hội trường cơ quan Cục Thống kê, Thường trực Hội và BLĐ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018.
Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 4/2017 và đề ra phương hướng thực hiện kế hoạch công tác quý 1/2018.
Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2018; từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra lao động việc làm năm 2018. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục và toàn thể tổ trưởng, điều tra viên, giám sát ...
Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh, là tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người làm công tác thống kê trong tỉnh theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nước của Cục Thống kê tỉnh.
​Số liệu kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2017
Năm 2017, trong bối cảnh chung tình hình kinh tế - xã hội cả nước đã có bước chuyển biến tích cực. Mặc dù với diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu, cùng với giá cả sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn thấp, tác động nhiều đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá cao, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất ...
Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16/10/2017 và Quyết định số 1849/QĐ-TCTK ngày 16/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc điều tra Xây dựng và Vốn đầu tư thực hiện”. Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại hội trường Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai nghiệp vụ điều tra hoạt động xây dựng và Vốn đầu tư thực hiện năm 2018.
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2017 tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm nay khá chậm (-14,38%), chủ yếu do diện tích mì trồng mới giảm mạnh, chỉ bằng một nữa so cùng kỳ nguyên nhân do thời tiết và giá cả đều không thuận lợi, còn các cây trồng khác, nhìn chung đều bảo đảm tiến độ gieo trồng tốt, nhiều loại cây diện tích tăng nhiều so cùng kỳ. Chỉ số ...
​Số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2017 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân chậm so cùng kỳ chủ yếu do diện tích mì trồng mới giảm mạnh, ngoài nguyên nhân một số diện tích bị ngập úng cục bộ, còn do ảnh hưởng dịch bệnh và yếu tố thị trường nên chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên các cây trồng khác vẫn duy trì gieo trồng tốt như: lúa, ngô, mía và rau đậu các ...
​Số liệu kinh tề xã hội tháng 10 năm 2017