Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
 
Căn cứ Thông báo số 81/TB-BKHĐT, ngày 16/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019; Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh Thông báo danh sách kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng:
Thực hiện kế hoạch số 13/KH-CCTK ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu về việc kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp, GTVT và TM-DV hàng tháng;
Thực hiện Thông báo số 101/TBLCT-CCTK ngày 5/8/2019 của Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh, từ ngày 28/8/2019 đến ngày 29/8/2019 Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra xây dựng quý 3 tại địa bàn Phường 2 và ấp Kinh tế xã Bình Minh, TP Tây Ninh.
Thực hiện theo Quyết định số 525/QĐ-CTK, ngày 19/8/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh việc thanh tra thực hiện Phương án Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác tại Chi cục Thống kê huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;
 
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2019 duy trì phát triển ổn định. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa và thu hoạch vụ hè thu đều chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết. Chăn nuôi, vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, đối với đàn heo xuất hiện dịch bệnh dịch tả Châu phi (chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ) trên địa bàn tỉnh từ tháng 7 và đang diễn ...
Thực hiện kế hoạch số 23/KH-CCTK ngày 5 tháng 8 năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu về việc kiểm tra, giám sát điều tra Vốn đầu tư quý III/2019;
Thực hiện theo kế hoạch KTGS cuộc điều tra DT-NS-SL Lúa, cây hàng năm khác vụ Hè thu 2019 của Chi Cục Thống Kê Bến Cầu;
 
Căn cứ Thông báo số 118/TB-HĐTDCCCTK, ngày 01/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức TCTK năm 2019; Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo lịch thi tuyển và triệu tập thí sinh, cụ thể như sau:
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2019, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp gieo trồng vụ Hè thu cơ bản đã xong, tiến độ gieo trồng xấp xỉ như cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, riêng đối với đàn heo đã xuất hiện bệnh dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch. Tình ...
Thực hiện Lịch công tác tháng 7 năm 2019 (kèm theo Kế hoạch số 435/KH-CTK ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát quý 3 năm 2019).
Thực hiện Thông báo số 06/BT-CCTK ngày 12/7/2019 của Chi Cục Thống kê Thành phố Tây Ninh, từ ngày 12/7/2019 đến ngày 25/7/2019 Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh tổ chức giám sát công tác điều tra công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tháng 7 tại địa bàn.
Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2019.
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh, tiếp tục duy trì phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực.Riêng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi về yếu tố thị trường, nhất là cây cao su, cây mía làm giảm diện tích thu hoạch, về chăn nuôi, đàn lợn mặc dù dịch tả Châu phi chưa xuất hiện, nhưng cũng ảnh hưởng đến tâm lý phát triển ...