Thông Tin Kinh Tế Xã Hội - Báo cáo đánh giá
 
Trong tháng 01/2018, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp có những thuận lợi do ngành chức năng mở nước phục vụ tưới vụ đông xuân 2017-2018 và tình hình thời tiết thuận lợi cho việc xuống giống gieo trồng và thu hoạch cây trồng; về chăn nuôi còn gặp khó khăn, chăn nuôi trâu tiếp tục giảm do đồng cỏ bị thu hẹp. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Năm 2017, trong bối cảnh chung tình hình kinh tế - xã hội cả nước đã có bước chuyển biến tích cực. Mặc dù với diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu, cùng với giá cả sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn thấp, tác động nhiều đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá cao, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì được phát triển nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng và vật nuôi cùng với hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu đảm bảo; Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng cao, nhất là một số doanh nghiệp FDI đã tăng đầu tư mở rộng sản xuất, nhờ có các hợp đồng XNK lớn; Doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ duy trì mức tăng khá; Vận tải hàng hóa, hành khách tiếp tục phát triển ổn định; Giá cả thị trường tương đối ổn định, mặc dù giá xăng dầu liên tục biến động đã tác động phần nào đến chỉ số giá tiêu dùng chung; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo; các chính sách về an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2017 tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm nay khá chậm (-14,38%), chủ yếu do diện tích mì trồng mới giảm mạnh, chỉ bằng một nữa so cùng kỳ nguyên nhân do thời tiết và giá cả đều không thuận lợi, còn các cây trồng khác, nhìn chung đều bảo đảm tiến độ gieo trồng tốt, nhiều loại cây diện tích tăng nhiều so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng này so với tháng trước tăng khá (+12,77%), trong đó ngành chế biến thực phẩm tăng mạnh (+20,48%), chủ yếu là do các nhà máy chế biến đường có suất lớn dự kiến tháng này đi vào vụ sản xuất; Hoạt động thương mại, giá dịch vụ vận chuyển hành khách ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Thu ngân sách một số khoản đạt khá cao so với dự toán cũng như cùng kỳ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2017 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân chậm so cùng kỳ chủ yếu do diện tích mì trồng mới giảm mạnh, ngoài nguyên nhân một số diện tích bị ngập úng cục bộ, còn do ảnh hưởng dịch bệnh và yếu tố thị trường nên chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên các cây trồng khác vẫn duy trì gieo trồng tốt như: lúa, ngô, mía và rau đậu các loại, nhờ thời tiết và giá cả đang có xu hướng thuận lợi hơn. Công nghiệp tập trung sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm và xuất khẩu với chỉ số sản xuất tăng khá so tháng trước; Hoạt động thương mại, dịch vụ vận chuyển hành khách ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Hoạt động ngân hàng phát triển ổn định; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục phát triển ổn định, một số lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp còn chưa hết khó khăn, nhất là ngành trồng trọt do thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn trái vụ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng, thị trường một số nông sản chủ lực của tỉnh vẫn chưa ổn định, diện tích nuôi trồng thuỷ sản có dấu hiệu chựng lại, mức đóng góp chung cho tăng trưởng ngày càng thấp. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, trên địa bàn, nhìn chung đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá; thu hút đầu tư nước ngoài, số dự án được cấp giấy phép mới tăng cao,một số dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng giá trị sản xuất; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ ; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 duy trì phát triển ổn định. Tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu chậm hơn so cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi. Chăn nuôi đàn heo giảm do giá cả vẫn chưa thuận lợi cho người chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫnduy trì ổn định và phát triển, nhất là đàn gà nuôi tập trung. Chỉ số sản xuất công nghiệp xấp xỉ như tháng trước, lũy kế 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, tiến độ còn chậm do điều kiện thời tiết không thuận lợi; Tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn nhất là chăn nuôi heo, mặc dù giá cả tiêu thụ có tăng nhưng chưa ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi về yếu tố thị trường, nhất là cây mì và đàn lợn, giá giảm liên tục và đứng ở mức thấp, trong khi chi phí vẫn ở mức cao nên hiệu quả kém. Mặc dù vậy, đối với các loại nông sản khác nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tuy nhịp độ thấp hơn cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn, nhìn chung phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng cao; thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ, một số dự án đã mở rộng sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu góp phần tăng cao giá trị sản xuất; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Nhìn chung trong tháng 5/2017, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu khá chậm chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết; Sản xuất công nghiệp, bên cạnh một số ngành phát triển tốt, cũng có một số ngành giảm sút, do yếu tố thời vụ (chế biến đường và tinh bột sắn giảm sản lượng do cuối niên vụ chế biến, nguồn cung nguyên liệu thiếu); Thương mại dịch vụ vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt; Tiến độ thu ngân sách trên địa bàn đạt khá cao so với dư toán và so với cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được duy trì đảm bảo
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2017, tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Ngành công nghiệp và hoạt động vận tải trên địa bàn, nhịp độ tăng có chậm lại so với tháng trước, chủ yếu là do yếu tố thời vụ (cuối niên vụ chế biến nông sản); Thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tốt; Sản xuất nông nghiệp, vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, tiến độ gieo trồng vụ Hè thu có chậm hơn so với cùng kỳ, do ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi. Thu chi ngân sách trên địa bàn đạt khá so với Kế họach và so với cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ trong những dịp ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Trong tháng 01/2018, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp có những thuận lợi do ngành chức năng mở nước phục vụ tưới vụ đông xuân 2017-2018 và tình hình thời tiết thuận lợi cho việc xuống giống gieo trồng và thu hoạch cây trồng; về chăn nuôi còn gặp khó khăn, chăn nuôi trâu tiếp tục giảm do đồng cỏ bị thu hẹp. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
2/1/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
2/1/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
12/29/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Năm 2017, trong bối cảnh chung tình hình kinh tế - xã hội cả nước đã có bước chuyển biến tích cực. Mặc dù với diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu,  cùng với giá cả sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn thấp, tác động nhiều đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá cao, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra.
Sản xuất nông, lâm  nghiệp và thủy sản duy trì được phát triển nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng và vật nuôi cùng với hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu đảm bảo; Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng  trưởng cao, nhất là một số doanh nghiệp FDI đã tăng đầu tư mở rộng sản xuất, nhờ có các hợp đồng XNK lớn; Doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ duy trì mức tăng khá;  Vận tải hàng hóa, hành khách tiếp tục  phát triển ổn định; Giá cả thị trường tương đối ổn định, mặc dù giá xăng dầu liên tục biến động đã tác động phần nào đến chỉ số giá tiêu dùng chung; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo; các chính sách về an sinh xã hội  chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm  thực hiện và đạt kết quả nhất định
12/29/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2017 tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm nay khá chậm  (-14,38%), chủ yếu do diện tích  mì trồng mới giảm mạnh, chỉ bằng một nữa  so cùng kỳ nguyên nhân do thời tiết và giá cả đều không thuận lợi, còn các cây trồng khác, nhìn chung  đều bảo đảm  tiến độ gieo trồng tốt, nhiều loại cây diện tích tăng nhiều so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng này so với tháng trước tăng khá (+12,77%), trong đó ngành chế biến thực phẩm tăng mạnh (+20,48%),  chủ yếu là do các nhà máy chế biến đường có suất lớn dự kiến tháng này đi  vào vụ sản xuất; Hoạt động thương mại, giá dịch vụ vận chuyển hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Thu ngân sách một số khoản đạt khá cao so với dự toán cũng như cùng kỳ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
12/5/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
12/5/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2017 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân chậm so cùng kỳ chủ yếu do diện tích mì trồng mới giảm mạnh, ngoài nguyên nhân một số diện tích bị ngập úng cục bộ, còn do ảnh hưởng dịch bệnh và yếu tố thị trường nên chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên các  cây trồng khác vẫn duy trì gieo trồng tốt như: lúa, ngô, mía và rau đậu các loại, nhờ thời tiết và giá cả đang có xu hướng thuận lợi hơn. Công nghiệp tập trung sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm và xuất khẩu với chỉ số sản xuất tăng khá so tháng trước; Hoạt động thương mại, dịch vụ vận chuyển hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Hoạt động ngân hàng phát triển ổn định; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
10/30/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
10/30/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục phát triển ổn định, một số lĩnh  vực đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp còn chưa hết  khó khăn, nhất là ngành trồng trọt do  thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn trái vụ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng, thị trường một số nông sản chủ lực của tỉnh vẫn chưa ổn định, diện tích nuôi trồng thuỷ sản  có dấu hiệu chựng lại, mức đóng góp chung cho tăng trưởng ngày càng thấp.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, trên địa bàn, nhìn chung đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá; thu hút đầu tư nước ngoài, số dự án được cấp giấy phép mới tăng cao,một số dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng giá trị sản xuất; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch năm  và so với cùng kỳ ; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
9/29/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
9/29/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 duy trì phát triển ổn định. Tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu chậm hơn so  cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi. Chăn nuôi đàn heo giảm do giá cả vẫn chưa thuận lợi cho người chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫnduy trì  ổn định và phát triển, nhất là  đàn gà nuôi tập trung. Chỉ số sản xuất công nghiệp xấp xỉ như tháng trước, lũy kế 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình  kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì  phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
8/30/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
8/30/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, tiến độ còn chậm do điều kiện thời tiết không thuận lợi; Tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn nhất là chăn nuôi heo, mặc dù  giá cả tiêu thụ có tăng nhưng chưa ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
7/31/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
7/31/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực  đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi về yếu tố thị trường, nhất là cây mì và  đàn lợn, giá giảm liên tục và đứng ở mức thấp, trong khi chi phí vẫn ở mức cao nên hiệu quả kém. Mặc dù vậy, đối với các loại  nông sản khác nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi  nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tuy nhịp độ thấp hơn cùng kỳ.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn, nhìn chung  phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng cao; thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ, một số dự án đã mở rộng sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu góp phần tăng cao giá trị sản xuất; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
6/26/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
6/26/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
5/30/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Nhìn chung trong tháng 5/2017,  kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu khá chậm chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết; Sản xuất công nghiệp, bên cạnh một số ngành phát triển tốt, cũng có một số ngành giảm sút, do yếu tố thời vụ (chế biến đường và tinh bột sắn giảm sản lượng  do cuối niên vụ chế biến, nguồn cung nguyên liệu thiếu); Thương mại dịch vụ vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt; Tiến độ thu  ngân sách trên địa bàn đạt khá cao so với dư toán và so với cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được duy trì đảm bảo
5/30/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
4/26/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2017, tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Ngành  công nghiệp và hoạt động vận tải trên địa bàn,  nhịp độ tăng có chậm lại so với tháng trước, chủ yếu là do yếu tố thời vụ (cuối niên vụ chế biến nông sản); Thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tốt; Sản xuất nông nghiệp, vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, tiến độ gieo trồng vụ Hè thu có chậm hơn so với cùng kỳ, do ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi. Thu chi ngân sách trên địa bàn đạt khá so với Kế họach và so với cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ trong những dịp ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được đảm bảo
4/26/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
3/23/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và Quý I năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 3 và Quý I năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Quý 1 năm 2017, về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, diển biến thời tiết khá thất thường, những cơn mưa trái vụ  ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng và thu hoạch vụ Đông Xuân, tình hình thị trường cũng không thuận lợi,  tuy nhiên diện tích gieo trồng của tỉnh vẫn được duy trì. Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, diễn ra thường xuyên, do giá cả sản phẩm cây trồng vật nuôi biến động; về chăn nuôi, đàn trâu tiếp tục giảm, đàn bò có tăng, chủ yếu là  bò sữa, do được các doanh nghiệp đầu tư, đàn heo có dấu hiệu chựng lại do giá tiêu thụ thấp, đàn gia cầm vẫn duy trì và phát triển. 
Sản xuất kinh doanh  các ngành công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu đều duy trì mức độ tăng trưởng khá ổn định; đầu tư nước ngoài, thu hút được nhiều dự án mới đăng ký vốn cũng như tăng vốn ngay từ những tháng đầu năm; thu chi  ngân sách nhà nước đạt khá  so với cùng kỳ; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
3/23/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 02 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 02 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
2/28/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tháng hai, trong bối cảnh chung các ngành sản xuất kinh doanh trên đia bàn tỉnh  đều có xu hướng giảm hơn tháng trước do ảnh hưởng thời gian nghỉ Tết, riêng doanh thu giao thông vận tải tăng mạnh do nhu cầu đi lại trong nhân dân, nhất khách tham quan Núi Bà tăng vọt vào các ngày cao điểm trong tháng.
Tuy vậy, luỹ kế 02 tháng đầu năm so với cùng kỳ, nhìn chung các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, xã hội sôi nổi; Công tác chăm lo các đối tượng chính sách trong dịp Tết được quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo.
2/28/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 01 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 01 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
1/25/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tháng đầu năm so với tháng 12 năm trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành sản xuất  trên địa bàn tỉnh  đạt thấp hơn, nguyên nhân chủ yếu do tháng này trùng với tháng tết Âm lịch,  thời gian hoạt động của các đơn vị sản xuất kinh doanh ngắn hơn tháng trước. Mặt khác do thời tiết không thuận lợi nên tiến độ gieo trồng một số cây trồng còn chậm. 
Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, hầu hết các chỉ tiêu vẫn bảo đảm được  nhịp độ tăng khá, hơn nữa, đây lại là  tháng Tết nên sức mua cũng tăng đáng kể, đã đóng góp không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, kéo theo đó hoạt động ngành vận tải cũng nhộn nhịp hơn. Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
1/25/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2016Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2016/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
12/29/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2016Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2016/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Năm 2016, trong bối cảnh chung cả nước còn nhiều khó khăn, cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết, đầu năm nắng hạn, cuối năm mưa lớn kéo dài, tác động nhiều đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá.
Sản xuất nông, lâm  nghiệp và thủy sản cơ bản  giữ được nhịp độ phát triển ổn định nhờ hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu; Sản xuất công nghiệp  tiếp tục tăng trưởng khá, nhờ một số doanh nghiệp có quy mô lớn đi vào hoạt động ổn định từ năm trước, năm nay tiếp tục mở rộng quy mô; Giá trị sản xuất các ngành thương mại dịch vụ duy trì mức tăng khá; Xuất khẩu mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều bởi giá bán các mặt hàng nông sản nhưng vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, nhất là ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; Vận tải hàng hóa, hành khách tiếp tục  phát triển ổn định; Giá cả thị trường tương đối ổn định, giá xăng dầu liên tục biến động những tháng gầy đây đã tác động phần nào đến chỉ số giá tiêu dùng chung; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
12/29/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
11/28/2016 2:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2016  tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân  nhanh hơn so cùng kỳ ,chủ yếu nhờ tăng diện tích mì trồng mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng này tăng khá cao so với tháng trước, tập trung ở  ngành chế biến thực phẩm do các nhà máy chế biến đường có công suất lớn bắt đầu  vào vụ sản xuất; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì nhịp độ tăng khá; Hoạt động thương mại, dịch vụ vận chuyển hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa nhộn nhịp hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Tiến độ thu ngân sách đạt  tốt  so với dự toán và cao hơn cùng kỳ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, an ninh quốc phòng được đảm bảo.
11/28/2016 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next