Thông Tin Kinh Tế Xã Hội
 
Dịch covid-19 tái bùng phát trở lại nước ta ở một số địa phương, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2020, trong điều kiện bình thường mới, không phải giãn cách xã hội mà phải vừa phòng chống ngăn chặn dịch lây lan, vừa phải phát triển sản xuất kinh doanh. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết. Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gia cầm,nhất là đàn gà, riêng đối với đàn heo giảm nhiều, giá heo hơi tuy có giảm đang đứng ở mức cao, chủ yếu do yếu tố tâm lý hộ nuôi nhỏ lẻ sợ dịch bệnh trở lại và chưa an tâm về biến động giá cả. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại; Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ, trong khi đó chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
 
Tháng 7/2020, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, đang dần thiết lập trạng thái bình thường trở lại. Sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ Hè thu chậm hơn cùng kỳ, do thời tiết không thuận lợi và việc chuyển đổi cây trồng; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gia cầm,nhất là đàn gà, riêng đối với đàn heo giảm nhiều, giá heo hơi tuy đang đứng ở mức cao nhưng đang giảm, chủ yếu do yếu tố tâm lý sợ dịch bệnh trở lại và chưa an tâm về biến động giá cả. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại; Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ, trong khi đó chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
 
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp (đại dịch covid-19) lây lan rộng khắp toàn thế giới. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại hoạt động nhưng phải đảm bảo mục tiêu kép vừa phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa phải phát triển sản xuất trong tình hình mới, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có mặt tăng trưởng, nhưng so với cùng kỳ một số lĩnh vực vẫn còn đạt thấp. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi về yếu tố thị trường, nhất là cây cao su, cây mía làm giảm diện tích thu hoạch, về chăn nuôi tăng nhiều ở đàn gia cầm, đàn lợn tuy được giá, nhưng không ổn định cũng ảnh hưởng đến tâm lý phát triển tái đàn. Đối với các loại cây trồng vật nuôi khác nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn 6 tháng có chỉ số tăng trưởng nhưng không cao; Doanh thu thương mại và dịch vụ xã hội đạt thấp so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp dự toán cũng như so với cùng kỳ, torng khi đó chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn; Triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
 
Tháng 5/2020, mặc dù việc giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng trên địa bàn tỉnh đã có mặt tăng trưởng so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ một số lĩnh vực vẫn còn đạt thấp. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, diện tích một số cây (lúa ,mỳ...) giảm hơn cùng kỳ, tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu các cây trồng chính khá tốt, nhưng cũng có một số cây chậm hơn so cùng kỳ (đậu phọng, mía) chủ yếu do bất lợi về thời tiết và hiệu quả kinh tế kém; chỉ số sản xuất công nghiệp 05 tháng có tăng trưởng nhưng không cao; Doanh thu thương mại và dịch vụ đạt thấp so với cùng kỳ; Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với dự toán nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng nhẹ, chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền các ngày lệ lớn và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở khi đi vào hoạt động trở lại; Triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020, các lĩnh vực đều gặp nhiều khó khăn do là tháng cao điểm phải triệt để thực hiện cách li, giãn cách xã hội khoảng hơn 03 tuần lễ, nhằm ngăn chặn, phòng trách lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết các ngành công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải đều bị ảnh hưởng, nhịp độ tăng chậm lại hoặc giảm sút so tháng trước và cùng kỳ, chủ yếu là do các đơn vị ngưng hoạt động hoặc giảm lao động, thiếu nguồn cung nguyên liệu, đầu ra không có... Sản xuất nông nghiệp, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân khá tốt, thuận lợi để xuống giống vụ Hè thu, riêng cây mía diện tích gieo trồng đạt thấp hơn so cùng kỳ do hiệu quả cây trồng này thấp. Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với Dự toán nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng nhẹ, chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền người dân ý thức việc giãn cách xã hội, hạn chế tập trung những nơi đông người nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh, quan tâm hơn chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
 
Quý 1 năm 2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) xảy ra và diễn biến lây lan nhanh chóng và hết sức phức tạp kể từ cuối tháng 01/2020, và đến nay tỉnh đã ghi nhận 02 ca từ Cămpuchia về đã dương tính với Covid-19. Ảnh hưởng của dịch bệnh lây lan trên phạm vi toàn cầu đã tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội cả nước nói chung và cũng như trên đia bàn Tỉnh nói riêng trong 03 tháng đầu năm và kể cả những tháng tiếp theo của năm 2020, Về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, mặc dù thời tiết đang trong cao điểm mùa khô, ảnh hưởng một số vùng trồng lúa, đậu phọng, còn nhìn chung các cây trồng khác, tiến độ gieo trồng ổn định nhờ hệ thống thủy lợi vận hành tốt, bảo đảm nước tưới. Diện tích mì tăng khá nhờ có hiệu quả hơn cây trồng khác mặc dù bệnh khảm lá vẫn chưa hết, ngược lại, diện tích mía giảm mạnh cũng do giá cả liên tục giảm; về chăn nuôi trong Quý 1, giá các loại sản phẩm biến động lúc tăng, hoặc giảm, nhưng chăn nuôi đàn gà vẫn tăng mạnh. Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải gặp nhiều khó khăn, tăng chậm, thậm chí giảm hơn cùng kỳ; hoạt động thu ngân sách đạt thấp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-2019; hoạt động ngân hàng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội lắng đọng hơn, do hạn chế tập trung những nơi đông người nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh; hoạt động chăm lo Tết đối với các đối tượng chính sách chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2019 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của Bão và Áp thấp nhiệt đới đã liên tục xảy ra mưa lớn từ cuối tháng 9 đầu tháng 10, chăn nuôi, duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa. Riêng đàn heo vẫn gặp khó khăn (mặc dù giá cả đang cóxu hướng tăng), do bệnh dịch tả Châu phi đang diễn biến lây lan rất phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung huy động lực lượng khoanh vùng, khống chế dập dịch. Công nghiệp tập trung sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm và xuất khẩu với chỉ số sản xuất tiếp tục duy trì tăng khá; Doanh thu các ngành thương mại đạt mức tăng trưởng tốt, vận chuyển hành khách ổn định, vận chuyển hàng hóa tăng khá theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Thu chi ngân sách nhà nước đạt khá cao so với dự toán và so với cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng phát triển ổn định; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng luôn được đảm bảo
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019 duy trì phát triển ổn định, một số lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp còn chưa hết khó khăn, nhất là ngành trồng trọt, một mặt do giá cả một số nông sản chủ lực của tỉnh vẫn chưa ổn định, dịch khảm lá trên cây mì vẫn chưa được ngăn chặn; chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, đối với đàn heo xuất hiện dịch bệnh dịch tả Châu phi (chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ) trên địa bàn tỉnh từ tháng 7 và đang diễn biến lây lan rất phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, trên địa bàn, nhìn chung đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá; thu hút đầu tư nước ngoài, số dự án được cấp giấy phép mới tăng cao,một số dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng giá trị sản xuất; thu chi ngân sách đạt khá cao so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ ; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2019 duy trì phát triển ổn định. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa và thu hoạch vụ hè thu đều chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết. Chăn nuôi, vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, đối với đàn heo xuất hiện dịch bệnh dịch tả Châu phi (chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ) trên địa bàn tỉnh từ tháng 7 và đang diễn biến lây lan rất phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch. Sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2019, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp gieo trồng vụ Hè thu cơ bản đã xong, tiến độ gieo trồng xấp xỉ như cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, riêng đối với đàn heo đã xuất hiện bệnh dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách một số khoản đạt khá cao so với Kế hoạch cũng như cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dịch covid-19 tái bùng phát trở lại  nước ta ở  một số địa phương, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2020, trong điều kiện bình thường mới, không phải giãn cách xã hội mà  phải vừa phòng chống ngăn chặn dịch lây lan, vừa phải phát triển sản xuất kinh doanh.

 Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng  thời tiết. Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gia cầm,nhất là  đàn gà, riêng đối với đàn  heo giảm nhiều, giá heo hơi tuy có giảm đang đứng ở mức cao, chủ yếu do yếu tố tâm lý hộ nuôi nhỏ lẻ sợ dịch bệnh trở lại và chưa an tâm về biến động giá cả.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại; Thu  ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ, trong khi đó chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện hỗ trợ  cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
31/08/2020 3:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2020Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng 7/2020, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh sau thời gian giãn cách  xã hội vì dịch Covid-19, đang dần thiết lập trạng thái bình thường trở lại. Sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ Hè thu chậm hơn cùng kỳ, do thời tiết không thuận lợi và việc chuyển đổi cây trồng; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gia cầm,nhất là  đàn gà, riêng đối với đàn  heo giảm nhiều, giá heo hơi tuy đang đứng ở mức cao nhưng đang giảm, chủ yếu do yếu tố tâm lý sợ dịch bệnh trở lại và chưa an tâm về biến động giá cả.
Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại; Thu  ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ, trong khi đó chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện hỗ trợ  cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
27/07/2020 2:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội 06 tháng  năm 2020Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội 06 tháng  năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp (đại dịch covid-19) lây lan rộng khắp  toàn thế giới. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại hoạt động nhưng phải đảm bảo mục tiêu kép  vừa phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa phải phát triển sản xuất trong tình hình mới,  nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có mặt tăng trưởng, nhưng so với cùng kỳ một số lĩnh vực vẫn còn đạt  thấp. 
Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi về yếu tố thị trường, nhất là cây cao su, cây mía làm  giảm diện tích thu hoạch, về chăn nuôi tăng nhiều ở đàn gia cầm,  đàn lợn tuy  được giá, nhưng không ổn định cũng ảnh hưởng đến tâm lý phát triển tái đàn.  Đối với các loại cây trồng vật nuôi khác nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng,  nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước.  Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn 6 tháng có chỉ số tăng trưởng nhưng không cao; Doanh thu thương mại và  dịch vụ xã hội đạt thấp so với cùng kỳ.
 Thu  ngân sách trên địa bàn đạt thấp dự toán cũng như  so với cùng kỳ, torng khi đó chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn; Triển khai gói hỗ trợ  cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
29/06/2020 4:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 05 năm 2020Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 05 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng 5/2020, mặc dù việc giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng  chống dịch, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng trên địa bàn tỉnh đã có mặt tăng trưởng so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ một số lĩnh vực vẫn còn đạt  thấp. 
Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, diện tích một số cây  (lúa ,mỳ...) giảm hơn cùng kỳ,  tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu các cây trồng chính khá tốt, nhưng cũng có một số cây chậm hơn so cùng kỳ (đậu phọng, mía) chủ yếu do bất lợi về thời tiết và hiệu quả kinh tế kém; chỉ số sản xuất công nghiệp 05 tháng có tăng trưởng nhưng không cao; Doanh thu thương mại và  dịch vụ  đạt thấp so với cùng kỳ;
 Thu  ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với dự toán nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng nhẹ, chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền các ngày lệ lớn và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở khi đi vào hoạt động trở lại; Triển khai gói hỗ trợ  cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội; An ninh quốc phòng được đảm bảo
29/05/2020 9:00 SANoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 04 năm 2020Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 04 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
          Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020, các lĩnh vực đều gặp nhiều khó khăn do là tháng cao điểm phải triệt để thực hiện cách li, giãn cách xã hội khoảng hơn 03 tuần lễ, nhằm ngăn chặn, phòng trách lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Hầu hết các ngành  công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ  vận tải  đều bị ảnh hưởng, nhịp độ tăng chậm lại  hoặc giảm sút so tháng trước và cùng kỳ, chủ yếu là do các đơn vị ngưng hoạt động hoặc giảm lao động,  thiếu nguồn cung nguyên liệu, đầu ra không có... Sản xuất nông nghiệp, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân  khá tốt, thuận lợi để xuống giống vụ  Hè thu, riêng cây mía diện tích gieo trồng đạt thấp hơn so cùng kỳ do hiệu quả cây trồng này thấp.
Thu  ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với Dự toán nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng nhẹ, chi ngân sách đạt khá cao nhất là chi cho đầu tư phát triển và chi cho các chương trình mục tiêu; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền người dân ý thức việc giãn cách xã hội, hạn chế tập trung những nơi  đông người  nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh, quan tâm hơn chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
28/04/2020 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2020Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quý 1 năm 2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) xảy ra và diễn biến lây lan nhanh chóng và hết sức phức tạp kể từ cuối tháng 01/2020, và đến nay tỉnh đã ghi nhận 02 ca từ Cămpuchia về đã dương tính với Covid-19. Ảnh hưởng của dịch bệnh lây lan trên phạm vi toàn cầu đã tác động trực tiếp đến các hoạt động  kinh tế - xã hội cả nước nói chung và cũng như trên đia bàn Tỉnh nói riêng trong 03 tháng đầu năm và kể cả những tháng tiếp theo của năm 2020,
Về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, mặc dù thời tiết đang trong cao điểm mùa khô, ảnh hưởng một số vùng trồng lúa, đậu phọng, còn nhìn chung các cây trồng khác, tiến độ gieo trồng ổn  định  nhờ hệ thống thủy lợi vận hành tốt, bảo đảm nước tưới. Diện tích mì tăng khá nhờ có hiệu quả hơn cây trồng khác  mặc dù bệnh khảm lá vẫn chưa hết, ngược lại, diện tích mía giảm mạnh cũng do giá cả liên tục giảm; về chăn nuôi trong Quý 1, giá các loại sản phẩm biến động lúc tăng, hoặc giảm, nhưng chăn nuôi đàn gà vẫn tăng mạnh.
Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải gặp nhiều khó khăn, tăng chậm, thậm chí giảm hơn cùng kỳ; hoạt động thu  ngân sách đạt thấp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-2019; hoạt động ngân hàng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng; Các hoạt động văn hóa, xã hội lắng đọng hơn, do hạn chế tập trung những nơi  đông người  nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh; hoạt động chăm lo Tết đối với các đối tượng chính sách chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo./.
26/03/2020 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019Báo cáo đánh giá; Bảng số liệuTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2019 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của Bão và Áp thấp nhiệt đới đã liên tục xảy ra mưa lớn từ cuối tháng 9 đầu tháng 10,  chăn nuôi,  duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa. Riêng đàn  heo vẫn gặp  khó khăn (mặc dù giá cả đang cóxu hướng  tăng),  do bệnh dịch tả Châu phi đang diễn biến lây lan rất phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung  huy động lực lượng khoanh vùng, khống chế dập dịch.
 Công nghiệp tập trung sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm và xuất khẩu với chỉ số sản xuất tiếp tục duy trì tăng khá; Doanh thu các ngành thương mại đạt mức tăng trưởng tốt, vận chuyển hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa tăng  khá theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Thu chi ngân sách nhà nước  đạt  khá cao so với dự toán và so với cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng phát triển ổn định; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng luôn được đảm bảo
28/10/2019 5:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáKhiêmTình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019 duy trì phát triển ổn định, một số lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp còn chưa hết  khó khăn, nhất là ngành trồng trọt, một mặt do giá cả một số nông sản chủ lực của tỉnh vẫn chưa ổn định, dịch khảm lá trên cây mì vẫn chưa được ngăn chặn; chăn nuôi  vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, đối với đàn  heo xuất hiện  dịch bệnh dịch tả Châu phi (chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ) trên địa bàn tỉnh từ  tháng 7 và đang diễn biến lây lan rất phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, trên địa bàn, nhìn chung đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá; thu hút đầu tư nước ngoài, số dự án được cấp giấy phép mới tăng cao,một số dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng giá trị sản xuất; thu chi ngân sách đạt khá cao so với kế hoạch năm  và so với cùng kỳ ; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
01/10/2019 10:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 08 năm 2019Báo cáo đánh giá; Bảng số liệuTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 08 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2019 duy trì phát triển ổn định. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa và  thu hoạch vụ hè thu đều chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng  thời tiết. Chăn nuôi, vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, đối với đàn  heo xuất hiện  dịch bệnh dịch tả Châu phi (chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ) trên địa bàn tỉnh từ  tháng 7 và đang diễn biến lây lan rất phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch.
Sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình  kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì  phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
29/08/2019 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 07 năm 2019Báo cáo đánh giá; Bảng số liệuTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 07 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2019, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp gieo trồng vụ Hè thu cơ bản đã xong, tiến độ gieo trồng xấp xỉ như cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa, riêng đối với đàn  heo đã  xuất hiện bệnh dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch.
Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách một số khoản đạt khá cao so với Kế hoạch cũng như cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
30/07/2019 11:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2019Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2019/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh, tiếp tục duy trì phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực  đạt kết quả tích cực.Riêng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi về yếu tố thị trường, nhất là cây cao su, cây mía làm  giảm diện tích thu hoạch, về chăn nuôi,  đàn lợn mặc dù dịch tả Châu phi chưa xuất hiện, nhưng cũng ảnh hưởng đến tâm lý phát triển tái đàn.  Đối với các loại cây trồng vật nuôi khác nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi  nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn, nhìn chung  vẫn phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá cao; thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tăng  thêm nhiều dự án mới, một số dự án đã mở rộng sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu góp phần tăng cao giá trị sản xuất. Thu, chi  ngân sách đạt khá cao so với cùng kỳ và dự toán, hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
28/06/2019 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 05 năm 2019Báo cáo đánh giá; Bảng số liệuTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 05 năm 2019/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tháng 5/2019,  kinh tế xã hội của  tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, diện tích một số cây trồng (lúa ,mỳ...) có tăng so cùng kỳ,  tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu các cây trồng chính đạt khá, nhưng các cây trồng đậu phọng, rau hoa cây cảnh chậm hơn so cùng kỳ  chủ yếu do bất lợi về thời tiết; Sản xuất công nghiệp tiếp tục có chỉ số tăng trưởng khá; Thương mại dịch vụ vẫn duy trì sức mua tốt; Tiến độ thu chi ngân sách ngân sách trên địa bàn đạt  khá cao so với dự toán và cao hơn cùng kỳ; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được duy trì đảm bảo
29/05/2019 4:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 04 năm 2019Báo cáo đánh giá; Bảng số liệuTinTình hình kinh tế xã hội  tháng 04 năm 2019/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2019, tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Ngành công nghiệp và hoạt động vận tải trên địa bàn,  nhịp độ tăng có chậm hơn so với tháng trước, nguyên nhân do yếu tố thời vụ là chính (cuối niên vụ chế biến nông sản); Thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tốt; Sản xuất nông nghiệp, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân  khá tốt, thuận lợi để xuống giống vụ  Hè thu, riêng cây mỳ và  mía diện tích gieo trồng có xu hướng giảm do giá cả không thuận lợi đối với cây mía cũng như ảnh hưởng dịch bệnh khảm trên cây mỳ . Thu chi ngân sách trên địa bàn tăng khá đạt Kế họach; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ trong những dịp ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được đảm bảo
26/04/2019 3:00 CHNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  quý I năm 2019Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  quý I năm 2019/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Quý 1 năm 2019, về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, mặc dù thời tiết đang trong cao điểm mùa khô,nhưng nhờ hệ thống thủy lợi vận hành tốt, bảo đảm nước tưới nên gieo trồng đông xuân duy trì khá ổn  định. Diện tích mì tăng khá nhờ giá cả tốt mặc dù bệnh khảm lá vẫn chưa hết, ngược lại, diện tích mía giảm mạnh cũng do giá cả liên tục giảm; về chăn nuôi, đàn trâu tiếp tục giảm, đàn bò duy trì, và tăng chủ yếu là  bò sữa, do được các doanh nghiệp đầu tư, đàn heo tăng nhẹ nhưng do bệnh dịch tả Châu Phi đang bùng phát tại các tỉnh phía Bắc  phần nào làm ảnh hưởng đến xu hướng phát triển đàn heo thời gian tới, đàn gia cầm vẫn duy trì và phát triển. 
Sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải đều duy trì mức độ tăng trưởng khá ổn định; đầu tư nước ngoài, một số dự án đầu tư mở rộng tăng năng lực  sản xuất  ngay từ những tháng đầu năm; thu chi  ngân sách nhà nước đạt khá cao so với cùng kỳ; hoạt động ngân hàng tăng trưởng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; Công tác chăm lo các đối tượng chính sách trong dịp lễ Tết được quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo
28/03/2019 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 02 năm 2019Bảng số liệu; Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 02 năm 2019/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tháng hai,  bối cảnh chung, hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh trên đia bàn tỉnh  đều có xu hướng giảm hơn tháng trước, do ảnh hưởng thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi, riêng doanh thu giao thông vận tải hành khách tăng mạnh do nhu cầu đi lại trong nhân dân, nhất là khách tham quan Núi Bà tăng vọt vào các ngày cao điểm trong tháng, chỉ số giá tiêu dùng ổn định, không biến động nhiều.
2 tháng đầu năm,  nhìn chung các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, xã hội sôi nổi; các hoạt động chăm lo đối với các đối tượng chính sách trong dịp Tết được các cấp, các ngành quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo
28/02/2019 4:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 01 năm 2019Báo cáo đánh giá; Bảng số liệuTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 01 năm 2019/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Trong tháng 01/2019, hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nhìn chung được duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng,  diễn tiến  thời tiết  có những thuận lợi nhất định cho  một số loại cây trồng nên tiến độ gieo trồng đông xuân có nhanh hơn cùng kỳ. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo.
29/01/2019 10:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Năm 2018, trong bối cảnh chung tình hình kinh tế - xã hội cả nước đã có bước chuyển biến tích cực. Mặc dù  chịu ảnh hưởng diễn biến thời tiết thất thường do biến đổi khí hậu,  cùng với giá cả một số sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn thấp, tác động nhiều đến sản xuất cũng như sinh hoạt của bộ phận người dân, nhưng nhìn chung nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá cao, đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Sản xuất nông nghiệp còn chưa hết  khó khăn, nhất là ngành trồng trọt, một mặt do giá cả một số nông sản chủ lực của tỉnh vẫn chưa ổn định, dịch khảm lá trên cây mì vẫn chưa được ngăn chặn, diện tích nuôi trồng thuỷ sản  có dấu hiệu chựng lại, mặt khác cũng do độ trễ của việc chuyển đổi cây hàng năm sang cây lâu năm làm giảm nhịp độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp;
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, trên địa bàn, nhìn chung đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá; Vận tải hàng hóa, hành khách tiếp tục  phát triển ổn định; Giá cả thị trường tương đối ổn định, mặc dù giá xăng dầu liên tục biến động đã tác động phần nào đến chỉ số giá tiêu dùng chung; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo; các chính sách về an sinh xã hội  chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm  thực hiện và đạt kết quả nhất định
28/12/2018 9:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
28/12/2018 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 11 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 11 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2018 tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm nay so với cùng kỳ khá nhanh  (+35,93%), do diện tích mì trồng mới tăng mạnh, gấp hơn 2,5 lần  so cùng kỳ nguyên nhân do thời tiết và giá cả đều thuận lợi, mặc dù bệnh khảm lá chưa được ngăn chặn; còn các cây trồng khác, nhìn chung tiến độ gieo trồng còn chậm, trong đó cây lúa mớt đạt 48,36% so với cùng kỳ do một số nơi còn ngập nước chưa xuống giống được. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng này so với tháng trước tăng ổn định (+5,96%), trong đó ngành chế biến thực phẩm tăng khá cao (+17,97%), chủ yếu là do nhà máy chế biến đường có công suất lớn dự kiến  tháng này đi  vào vụ sản xuất; Hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; thu, chi ngân sách đều đạt mức khá cao so với dự toán cũng như cùng kỳ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
29/11/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/11/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 10 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 10 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2018 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân nhanh hơn cùng kỳ chủ yếu do diện tích rau đậu hoa cây cảnh và cây mì (sắn) trồng mới tăng, mặc dù bệnh khảm lá vẫn chưa được ngăn chặn, nhưng với giá cả hiện nay thì vẫn có hiệu quả  nên người dân tích cực xuống giống.   Riêng cây lúa diện tích xuống giống có giảm so cùng kỳ một phần do chuyển đổi cây trồng, mặt khác cũng do một số chân ruộng còn ngập nước nên chưa xuống giống được. Công nghiệp tập trung sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm và xuất khẩu với chỉ số sản xuất tăng khá so tháng trước và cùng kỳ; Doanh thu các ngành thương mại đạt khá, dịch vụ vận chuyển hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Hoạt động ngân hàng phát triển ổn định; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
29/10/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/10/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
28/09/2018 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng  năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội 9 tháng  năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 phát triển ổn định, một số lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp còn chưa hết  khó khăn, nhất là ngành trồng trọt, một mặt do giá cả một số nông sản chủ lực của tỉnh vẫn chưa ổn định, dịch khảm lá trên cây mì vẫn chưa được ngăn chặn, diện tích nuôi trồng thuỷ sản  có dấu hiệu chựng lại, mặt khác cũng do độ trễ của việc chuyển đổi cây hàng năm sang cây lâu năm làm giảm nhịp độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, trên địa bàn, nhìn chung đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá; thu hút đầu tư nước ngoài, số dự án được cấp giấy phép mới tăng cao,một số dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng giá trị sản xuất; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch năm  và so với cùng kỳ ; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo./.
28/09/2018 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 8 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 8 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 duy trì phát triển ổn định. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu đều nhanh hơn  cùng kỳ nhờ  thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi,  đàn heo đã khởi sắc trở lại, sau một thời gian giảm, do giá cả những tháng gần đây đã  ổn định ở mức có lợi cho người chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫn duy trì  ổn định và phát triển, nhất là  đàn gà nuôi tập trung. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình  kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì  phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
29/08/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/08/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
30/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 7 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 7 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2018, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, thời tiết thuận lợi tiến độ xuống giống nhanh hơn cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng   chăn nuôi heo có dấu hiệu phục hồi, do giá cả tiêu thụ những tháng gần đây có xu hướng tăng. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo.
30/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/06/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục  phát triển ổn định, duy trì nhịp độ tăng trưởng khá cao,  nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực,
Sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh phát sinh và yếu tố thị trường, nhất là cây mì, cây mía và  đàn lợn, nên  sản lượng giảm sút so cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó,nhiều loại  nông sản khác  nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi  nên tiếp tục duy trì phát triển tốt.  Nhờ vậy, nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có tăng trưởng nhẹ so cùng kỳ.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn, nhìn chung  phát triển thuận lợi hơn , tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng khá cao; thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tăng  thêm nhiều dự án mới, một số dự án đã mở rộng sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu góp phần tăng cao giá trị sản xuất. hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
29/06/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
1 - 30Next