Thông Tin Kinh Tế Xã Hội
 
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 duy trì phát triển ổn định. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu đều nhanh hơn cùng kỳ nhờ thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi, đàn heo đã khởi sắc trở lại, sau một thời gian giảm, do giá cả những tháng gần đây đã ổn định ở mức có lợi cho người chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫn duy trì ổn định và phát triển, nhất là đàn gà nuôi tập trung. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
​SL tháng8.pdf
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2018, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, thời tiết thuận lợi tiến độ xuống giống nhanh hơn cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng chăn nuôi heo có dấu hiệu phục hồi, do giá cả tiêu thụ những tháng gần đây có xu hướng tăng. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo.
 
Kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển ổn định, duy trì nhịp độ tăng trưởng khá cao, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, Sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh phát sinh và yếu tố thị trường, nhất là cây mì, cây mía và đàn lợn, nên sản lượng giảm sút so cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó,nhiều loại nông sản khác nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nên tiếp tục duy trì phát triển tốt. Nhờ vậy, nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có tăng trưởng nhẹ so cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn, nhìn chung phát triển thuận lợi hơn , tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng khá cao; thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tăng thêm nhiều dự án mới, một số dự án đã mở rộng sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu góp phần tăng cao giá trị sản xuất. hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
 
Nhìn chung trong tháng 5/2018, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, diện tích một số cây trồng (lúa ,ngô...) có tăng so cùng kỳ, nhưng tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu tương đối chậm, chủ yếu do bất lợi về thời tiết; Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng khá; Thương mại dịch vụ vẫn duy trì sức mua tốt; Tiến độ thu chi ngân sách ngân sách trên địa bàn đạt khá so với dự toán và cao hơn cùng kỳ mặc dù có khoản đạt thấp ( thu từ doanh nghiệp nhà nước và thu từ hoạt động XNK); Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được duy trì đảm bảo
 
​SL tháng5.pdf
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018, tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Ngành công nghiệp và hoạt động vận tải trên địa bàn, nhịp độ tăng có chậm hơn so với tháng trước, chủ yếu là do yếu tố thời vụ (cuối niên vụ chế biến nông sản); Thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tốt; Sản xuất nông nghiệp, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân khá tốt, thuận lợi để xuống giống vụ Hè thu, riêng cây mỳ (cây Sắn) và cây mía diện tích gieo trồng đạt thấp hơn so cùng kỳ do giá cả không thuận lợi đối với cây mía cũng như ảnh hưởng dịch bệnh khảm trên cây mỳ . Thu chi ngân sách trên địa bàn duy trì mức đạt Kế họach; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ trong những dịp ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được đảm bảo
 
​SL tháng4.18.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 8 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 8 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 duy trì phát triển ổn định. Nông nghiệp, tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu đều nhanh hơn  cùng kỳ nhờ  thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi,  đàn heo đã khởi sắc trở lại, sau một thời gian giảm, do giá cả những tháng gần đây đã  ổn định ở mức có lợi cho người chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫn duy trì  ổn định và phát triển, nhất là  đàn gà nuôi tập trung. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình  kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì  phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
29/08/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/08/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
30/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội  tháng 7 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội  tháng 7 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2018, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, thời tiết thuận lợi tiến độ xuống giống nhanh hơn cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng   chăn nuôi heo có dấu hiệu phục hồi, do giá cả tiêu thụ những tháng gần đây có xu hướng tăng. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo.
30/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/06/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục  phát triển ổn định, duy trì nhịp độ tăng trưởng khá cao,  nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực,
Sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh phát sinh và yếu tố thị trường, nhất là cây mì, cây mía và  đàn lợn, nên  sản lượng giảm sút so cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó,nhiều loại  nông sản khác  nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi  nên tiếp tục duy trì phát triển tốt.  Nhờ vậy, nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có tăng trưởng nhẹ so cùng kỳ.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn, nhìn chung  phát triển thuận lợi hơn , tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng khá cao; thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tăng  thêm nhiều dự án mới, một số dự án đã mở rộng sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu góp phần tăng cao giá trị sản xuất. hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
29/06/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Nhìn chung trong tháng 5/2018,  kinh tế xã hội của  tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp, cây trồng vụ Đông Xuân đã cơ bản thu hoạch xong, diện tích một số cây trồng (lúa ,ngô...) có tăng so cùng kỳ, nhưng tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu tương đối  chậm, chủ yếu do bất lợi về thời tiết; Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng khá; Thương mại dịch vụ vẫn duy trì sức mua tốt; Tiến độ thu chi ngân sách ngân sách trên địa bàn đạt  khá  so với dự toán và cao hơn cùng kỳ mặc dù có khoản đạt thấp ( thu từ  doanh nghiệp nhà nước và thu từ hoạt động XNK); Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ những ngày lễ lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được duy trì đảm bảo
30/05/2018 9:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
30/05/2018 9:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018, tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Ngành  công nghiệp và hoạt động vận tải trên địa bàn,  nhịp độ tăng có chậm hơn so với tháng trước, chủ yếu là do yếu tố thời vụ (cuối niên vụ chế biến nông sản); Thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tốt; Sản xuất nông nghiệp, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân  khá tốt, thuận lợi để xuống giống vụ  Hè thu, riêng cây mỳ (cây Sắn) và cây mía diện tích gieo trồng đạt thấp hơn so cùng kỳ do giá cả không thuận lợi đối với cây mía cũng như ảnh hưởng dịch bệnh khảm trên cây mỳ . Thu chi ngân sách trên địa bàn duy trì mức đạt  Kế họach; Hoạt động ngân hàng ổn định, tăng trưởng nhẹ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, và duy trì thường xuyên nhất là phục vụ trong những dịp ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước; An ninh quốc phòng được đảm bảo
27/04/2018 4:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 04 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 04 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
27/04/2018 4:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Quý 1 năm 2018, về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, diển biến thời tiết khá bất thường, có những cơn mưa trái mùa, tình hình dịch khảm trên cây mì cũng như giá một số nông sản chưa thuận lợi, nhất là cây mía phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống cũng như thu hoạch vụ Đông Xuân; về chăn nuôi, đàn trâu tiếp tục giảm, đàn bò có tăng, chủ yếu là  bò sữa, do được các doanh nghiệp đầu tư, đàn heo chưa có dấu hiệu khôi phục do giá tiêu thụ vẫn đứng ở mức thấp, đàn gia cầm vẫn duy trì và phát triển. 
Sản xuất kinh doanh  các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải đều duy trì mức độ tăng trưởng khá ổn định; đầu tư nước ngoài, thu hút được một số dự án mới đăng ký vốn cũng như tăng vốn ngay từ những tháng đầu năm; thu chi  ngân sách nhà nước đạt khá ổn định  so với cùng kỳ; hoạt động ngân hàng tăng trưởng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; Công tác chăm lo các đối tượng chính sách trong dịp lễ Tết được quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo
30/03/2018 10:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 03 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 03 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
30/03/2018 10:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
28/02/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tháng hai, trong bối cảnh chung các ngành sản xuất kinh doanh trên đia bàn tỉnh  đều có xu hướng giảm hơn tháng trước do ảnh hưởng thời gian nghỉ Tết, riêng doanh thu giao thông vận tải tăng mạnh do nhu cầu đi lại trong nhân dân, nhất là khách tham quan Núi Bà tăng vọt vào các ngày cao điểm trong tháng.
Tuy vậy, luỹ kế 02 tháng đầu năm so với cùng kỳ, nhìn chung các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, xã hội sôi nổi; Công tác chăm lo các đối tượng chính sách trong dịp Tết được quan tâm chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo
28/02/2018 2:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Trong tháng 01/2018, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp có những thuận lợi do ngành chức năng mở nước phục vụ tưới vụ đông xuân 2017-2018 và tình hình thời tiết thuận lợi cho việc xuống giống gieo trồng và thu hoạch cây trồng; về chăn nuôi còn gặp khó khăn, chăn nuôi trâu tiếp tục giảm do đồng cỏ bị thu hẹp. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
01/02/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
01/02/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/12/2017 3:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Năm 2017, trong bối cảnh chung tình hình kinh tế - xã hội cả nước đã có bước chuyển biến tích cực. Mặc dù với diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu,  cùng với giá cả sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn thấp, tác động nhiều đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá cao, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra.
Sản xuất nông, lâm  nghiệp và thủy sản duy trì được phát triển nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng và vật nuôi cùng với hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu đảm bảo; Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng  trưởng cao, nhất là một số doanh nghiệp FDI đã tăng đầu tư mở rộng sản xuất, nhờ có các hợp đồng XNK lớn; Doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ duy trì mức tăng khá;  Vận tải hàng hóa, hành khách tiếp tục  phát triển ổn định; Giá cả thị trường tương đối ổn định, mặc dù giá xăng dầu liên tục biến động đã tác động phần nào đến chỉ số giá tiêu dùng chung; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo; các chính sách về an sinh xã hội  chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm  thực hiện và đạt kết quả nhất định
29/12/2017 2:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2017 tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm nay khá chậm  (-14,38%), chủ yếu do diện tích  mì trồng mới giảm mạnh, chỉ bằng một nữa  so cùng kỳ nguyên nhân do thời tiết và giá cả đều không thuận lợi, còn các cây trồng khác, nhìn chung  đều bảo đảm  tiến độ gieo trồng tốt, nhiều loại cây diện tích tăng nhiều so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng này so với tháng trước tăng khá (+12,77%), trong đó ngành chế biến thực phẩm tăng mạnh (+20,48%),  chủ yếu là do các nhà máy chế biến đường có suất lớn dự kiến tháng này đi  vào vụ sản xuất; Hoạt động thương mại, giá dịch vụ vận chuyển hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Thu ngân sách một số khoản đạt khá cao so với dự toán cũng như cùng kỳ; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
05/12/2017 11:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
05/12/2017 11:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2017 tiếp tục ổn định và duy trì phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân chậm so cùng kỳ chủ yếu do diện tích mì trồng mới giảm mạnh, ngoài nguyên nhân một số diện tích bị ngập úng cục bộ, còn do ảnh hưởng dịch bệnh và yếu tố thị trường nên chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên các  cây trồng khác vẫn duy trì gieo trồng tốt như: lúa, ngô, mía và rau đậu các loại, nhờ thời tiết và giá cả đang có xu hướng thuận lợi hơn. Công nghiệp tập trung sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm và xuất khẩu với chỉ số sản xuất tăng khá so tháng trước; Hoạt động thương mại, dịch vụ vận chuyển hành khách  ổn định, vận chuyển hàng hóa phát triển khá hơn theo mùa vụ thu hoạch nông sản; Hoạt động ngân hàng phát triển ổn định; Hoạt động văn hoá sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo
30/10/2017 2:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
30/10/2017 2:00 CHYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017Báo cáo đánh giáTinKhiêmTình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục phát triển ổn định, một số lĩnh  vực đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp còn chưa hết  khó khăn, nhất là ngành trồng trọt do  thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn trái vụ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng, thị trường một số nông sản chủ lực của tỉnh vẫn chưa ổn định, diện tích nuôi trồng thuỷ sản  có dấu hiệu chựng lại, mức đóng góp chung cho tăng trưởng ngày càng thấp.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, trên địa bàn, nhìn chung đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá; thu hút đầu tư nước ngoài, số dự án được cấp giấy phép mới tăng cao,một số dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng giá trị sản xuất; thu chi ngân sách đạt khá so với kế hoạch năm  và so với cùng kỳ ; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
29/09/2017 10:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017Bảng số liệuTinKhiêmSố liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
29/09/2017 10:00 SAYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 duy trì phát triển ổn định. Tiến độ gieo trồng vụ mùa cũng như thu hoạch vụ hè thu chậm hơn so  cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi. Chăn nuôi đàn heo giảm do giá cả vẫn chưa thuận lợi cho người chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, đàn gia cầm vẫnduy trì  ổn định và phát triển, nhất là  đàn gà nuôi tập trung. Chỉ số sản xuất công nghiệp xấp xỉ như tháng trước, lũy kế 8 tháng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tình hình  kinh doanh thương mại, sức mua thị trường tiếp tục duy trì  phát triển tốt; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên nhất là phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn; An ninh quốc phòng được đảm bảo
30/08/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
30/08/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017, duy trì phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp bước vào gieo trồng vụ Mùa, tiến độ còn chậm do điều kiện thời tiết không thuận lợi; Tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn nhất là chăn nuôi heo, mặc dù  giá cả tiêu thụ có tăng nhưng chưa ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; thu chi ngân sách đạt khá so với Kế hoạch; Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển, nợ xấu được kéo giảm; Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; An ninh quốc phòng được đảm bảo
31/07/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
31/07/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2017Báo cáo đánh giáTinTình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2017/HoatDongAnh/tinhhinhKTXHthang.jpg
Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực  đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh, một số cây trồng vật nuôi gặp nhiều bất lợi về yếu tố thị trường, nhất là cây mì và  đàn lợn, giá giảm liên tục và đứng ở mức thấp, trong khi chi phí vẫn ở mức cao nên hiệu quả kém. Mặc dù vậy, đối với các loại  nông sản khác nhờ việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi  nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tuy nhịp độ thấp hơn cùng kỳ.
Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, trên địa bàn, nhìn chung  phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng cao; thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ, một số dự án đã mở rộng sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu góp phần tăng cao giá trị sản xuất; hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển; hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo
26/06/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2017Bảng số liệuTinSố liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2017/HoatDongAnh/solieuthang.jpg
26/06/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
1 - 30Next