Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
 
​Cv_962_trieu tap thi sinh.pdfThong bao trieu tap 118.pdfLich thi Can Tho.pdfLich Thi Vinh.pdf
 
Căn cứ Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo về số lượng, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh và các Chi cục Thống kê cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:
 
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh vừa nhận Thông báo số 422/TCTK-HĐTD ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo, Trang TTĐT Cục đăng lại toàn văn Thông báo đến các thí sinh có đơn xin phúc khảo biết:
 
Tổng cục Thống kê vừa ban hành Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2017 số 88/TB-TCTK ngày 27 tháng 4 năm 2017, trong đó có kết quả thi công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh và về việc nhân đơn xin Phúc khảo của các thí sinh có yêu cầu. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đăng lại toàn văn thông báo đến các thí sinh.
 
Tổng cục Thống kê vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-TCTK ngày 16/02/2017 về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chứcTổng cục Thống kê năm 2016-2017 quy định cụ thể thời gian, địa điểm và nội dung các môn thi, phương pháp thi vào các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo rộng rãi đến các thí sinh thi tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh biết và chuẩn bị tham dự kỳ thi.
 
Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016 Tổng cục Thống kê đã Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, trong đó có các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển vào Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
 
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh có nhận được Thông báo của Trường Cao đẳng Thống kê II (Đồng Nai) về việc tổ chức ôn thi công chức cho các thí sinh các tỉnh thành phía Nam, thông tin cho các thí sinh được biết và đăng ký.
 
Căn cứ Thông báo số 102/TB-TCTK ngày 29/7/2016 của Tổng cục Thống kê về việc thi tuyển công chức, viên chức năm 2016, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo về số lượng, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh và các Chi cục Thống kê huyện, thành phố, cụ thể như sau
 
Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức năm 2013
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
Tin liên quan
  
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Ngày 04  tháng 5 năm 2022, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 272/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Thống kê Xã hội, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh cho ông Võ Thanh Văn, Phó Trưởng phòng Phòng Thống kê Xã hội, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, từ ngày 01/5/2022.
04/05/2022 11:00 SAĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiếtTin
Thông báo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019Thông báo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019
02/08/2019 9:00 SAĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiếtTin
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi, xét tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kêDanh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi, xét tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
11/07/2019 4:00 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiếtTin
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2019Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Căn cứ Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về  tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo về số lượng, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh và các Chi cục Thống kê cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau: 

      1.  Số lượng,  vị trí tuyển dụng: tổng số 18 vị trí,  gồm: 6 vị trí tại Cơ quan Cục (5 vị trí Thống kê viên trình độ đại học và 1 vị trí Công nghệ thông tin thống kê); 12 vị trí tại các Chi cục Thống kê cấp huyện (11 vị trí Thống kê viên trình độ đại học và  1 vị trí Thống kê viên trình độ cao đẳng) ở Thành phố Tây Ninh (1) và các huyện: Tân Châu (2), Dương Minh Châu (2), Hòa Thành (2), Gò Dầu (2) và Trảng Bàng (3);

      2. Điều kiện, tiêu chuẩn

      a)  Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo:

Vị trí ngạch Thống kê viên trình độ đại học cần tuyển, ứng viên phải tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Thống kê kinh tế - xã hội; Kinh tế; Toán ứng dụng trong kinh tế; Toán tài chính; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế kế hoạch; Kinh doanh thương mại; Kinh doanh quốc tế; Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý; Kinh tế đối ngoại; Thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp.

Vị trí Thống kê viên trình độ cao đẳng, thí sinh đăng ký thi tuyển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Thống kê.

Vị trí Công nghệ thông tin thống kê cần tuyển phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Toán - Tin ứng dụng; Điện tử viễn thông.

      b) Điều kiện về  tin học, ngoại ngữ.

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên hoặc tương đương theo quy định  tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

      3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 8 giờ  ngày 22/4/2019 đến 16 giờ 30' ngày 07/5/2019 tại phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 228 đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Để biết thêm chi tiết về thành phần hồ sơ, môn thi, tài liệu ôn thi… và toàn văn Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị tham khảo trên  Cổng TTĐT: Tổng cục Thống kê (http://www.gso.gov.vn); Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh.gov.vn); Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh (http://cucthongke.tayninh.gov.vn ), Trang TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh (http://sonoivu.tayninh.gov.vn ) hoặc trực tiếp liên hệ phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh (ĐT: 3922104-3822324; cô Dân: 0974540611) trong giờ hành chính./.

      * Toàn văn Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TB 23 BKHDT.pdf

 

                                                                                   CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH

11/04/2019 8:00 SAĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiếtTin
Danh bạ điện tử Cục Thống Kê Tây NinhDanh bạ điện tử Cục Thống Kê Tây Ninh
Thông tin liên lạc...

A-Khối Văn Phòng

Số TT
Tên/đơn vị/nhóm
Chức vụ/Vị trí công tác
Địa chỉ hộp thư 

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
 tayninh@gso.gov.vn 
1
 Nguyễn Đình Bửu Quang  Cục trưởng  quangndbtni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Thị Kim Quyên  Phó Cục trưởng  quyenntktni@gso.gov.vn
3
 Cù Sỹ Cương  Phó Cục trưởng  cuongcstni@gso.gov.vn

Phòng Tổ chức hành chính
 tchctni@gso.gov.vn
1
 Tạ Thị Dân
 Trưởng phòng  dantttni@gso.gov.vn
2
 Lê Thị Mỹ Linh  Kế toán
 mylinhtni@gso.gov.vn
3
 Đào Thị Gấm  Văn thư-Thủ quỹ  gamdttni@gso.gov.vn
4
 Phạm Duy Tân  Lái xe
 duytantni@gso.gov.vn
5
 Phạm Thị Kim Cúc  Thống kê viên cao đẳng
 kimcuctni@gso.gov.vn
6
 Trần Minh Tiền
 Nhân viên
 minhtientni@gso.gov.vn
​7​ Hà Thanh Tuấn
​ Nhân viên
​ thanhtuantni@gso.gov.vn
​8​ Nguyễn Nghĩa Thành
​ Bảo vệ
​9​ Nguyễn Văn Tuân
​ Bảo vệ
​10​ Phạm Thị Giang
​ Tạp vụ

Phòng Thanh tra Thống kê
 thanhtratni@gso.gov.vn
1
 Trần Đình Khiêm
 Trưởng phòng Tổng hợp
 kiêm Trưởng phòng Thanh tra
 khiemtdtni@gso.gov.vn
2
 Trần Thị Kim Phi
 Thống kê viên   kimphitni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Nông nghiệp
 nntni@gso.gov.vn
1
 Mai Hữu Đạt  Trưởng Phòng   datmhtni@gso.gov.vn
2
 Võ Trung Hiếu  Thống kê viên  trunghieuttni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Thị Ngọc Yến  Thống kê viên  ngocyentni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Công thương
 cttni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Thanh Hoàng  Trưởng phòng   hoangnttni@gso.gov.vn
2
 Hoàng Thị Thu Hiền  Phó trưởng phòng
 thuhientni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn văn công  Thống kê viên  congnvtni@gso.gov.vn
4
 Nguyễn Thị Thu Hường  Thống kê viên  thuhuongtni@gso.gov.vn
5
 Đinh Thị Huỳnh Châu  Thống kê viên  huynhchautni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Tổng hợp
 thtni@gso.gov.vn
1
 Trần Đình Khiêm  Trưởng phòng   khiemtdtni@gso.gov.vn
2
 Lê Thị Hồng Gấm  Thống kê viên  honggamtni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Dân số văn xã
 dsvxtni@gso.gov.vn
1
 Lê Trung Sơn  Trưởng phòng   sonlttni@gso.gov.vn
2
 Võ Thanh Văn   Thống kê viên  vanvttni@gso.gov.vn
3
 Đào Thị Hà  Thống kê viên  hadttni@gso.gov.vn


B-Khối các Chi cục Thống kê huyện, thành phố

Số TT
Tên/ đơn vị/ nhóm
Chức vụ/Vị trí công tác
Địa chỉ thư cá nhân

Chi Cục Thống Kê thành phố Tây Ninh
 thixatni@gso.gov.vn
1
 Đặng Thu Phong  Chi cục trưởng  phongdttni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Văn Thanh  Phó Chi cục trưởng  thanhnvtni@gso.gov.vn
3
 Lê Văn Hoàng  Thống kê viên trung cấp
 hoanglvtni@gso.gov.vn
4
 Võ Xuân Nhị  Thống kê viên trung cấp
 nhivxtni@gso.gov.vn
5
 Dương Thị Phương  Tạp vụ
 

Chi Cục Thống Kê Tân Biên
 tanbientni@gso.gov.vn 
1
 Đoàn Văn Thịnh  Chi cục trưởng  thinhdvtni@gso.gov.vn
2
 Bùi Văn Trường  Phó Chi cục trưởng
 truongbvtni@gso.gov.vn
3
 Lâm Thanh Tuyền  Thống kê viên trung cấp
 thanhtuyentni@gso.gov.vn
4
 Phạm Bùi Thanh Thảo  Thống kê viên
 thanhthaotni@gso.gov.vn
​5​ Nguyễn Thị Thanh Thủy
​ Công chức tập sự
​ nttthuytni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Tân Châu
 tanchautni@gso.gov.vn
1
 Bùi Thị Mỹ Lập  Chi cục trưởng  lapbtmtni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Duy Khánh  Phó Chi cục trưởng  khanhndtni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Xuân Hùng  Thống kê viên cao đẳng
 xuanhungtni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Dương Minh Châu
 duongminhchautni@gso.gov.vn 
1
 Võ Thị Kiệt  Chi cục trưởng
 kietvttni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Thị An Thùy  Thống kê viên trung cấp
 anthuytni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Châu Thành
 chauthanhtni@gso.gov.vn 
1
 Lâm Văn Nòi  Chi cục trưởng  noilvtni@gso.gov.vn
2
 Cù Thị Yến  Phó Chi cục trưởng  yencttni@gso.gov.vn
3
 Phạm Văn Tặng  Thống kê viên trung cấp
 tangpvtni@gso.gov.vn
4
 Nguyễn Thị Thu Hiền  Thống kê viên
 hienntttni@gso.gov.vn
5
 Phạm Thị Liễu  Thống kê viên trung cấp
 lieupttni@gso.gov.vn
​6​ Phạm Thị Hương Lan
​ Tạp vụ

Chi Cục Thống Kê Hòa Thành
 hoathanhtni@gso.gov.vn
1
 Phạm Ngọc Quan  Chi cục trưởng  quanpntni@gso.gov.vn
2
 Đỗ Thị Diệu Hiền  Thống kê viên
 dieuhientni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Gò Dầu
 godautni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Thành Cửu  Chi cục trưởng  cuunttni@gso.gov.vn
2
 Huỳnh Việt Vỹ  Phó Chi cục trưởng  vyhvtni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Công Minh  Thống kê viên
 minhnctni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Bến Cầu
 bencautni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Ngọc Phương  Chi cục trưởng   phuongnntni@gso.gov.vn
2
 Lê Mạnh Hùng  Phó Chi cục trưởng  hunglm@gso.gov.vn
3
 Huỳnh Anh Văn  Thống kê viên
 vanhatni@gso.gov.vn
4
 Nguyễn Thị Minh Thiết  Thống kê viên
 thietntmtni@gso.gov.vn
5
 Nguyễn Thị Hằng  Công chức tập sự
 thihangtni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Trảng Bàng
 trangbangtni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Hữu Nhẫn  Chi cục trưởng   nhannhtni@gso.gov.vn
2
 Bồ Thị Kim Hiền  Phó Chi cục trưởng
 hienbtktni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Thị Bế
 Tạp vụ

18/07/2018 4:25 CHĐã ban hànhDanh bạ điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi công chức Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo kết quả phúc khảo điểm thi công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh vừa nhận Thông báo số 422/TCTK-HĐTD ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo, Trang TTĐT Cục đăng lại toàn văn Thông báo đến các thí sinh có đơn xin phúc khảo biết:
19/06/2017 11:00 SAĐã ban hànhTuyển dụng công chức/PublishingImages/2017-06/thituyencongchuc_Key_19062017102804.jpgXem chi tiếtTin
Thông báo kết quả thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2017Thông báo kết quả thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2017
Tổng cục Thống kê vừa ban hành Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2017 số 88/TB-TCTK ngày 27 tháng 4 năm 2017, trong đó có kết quả thi công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh và về việc nhân đơn xin Phúc khảo của các thí sinh có yêu cầu. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đăng lại toàn văn thông báo đến các thí sinh.
28/04/2017 10:00 SAĐã ban hànhTuyển dụng công chức/PublishingImages/2017-04/thituyencongchuc_Key_28042017092411.jpgXem chi tiếtTin
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Cơ quan Cục Thống kê Tây Ninh

- Ngày 28  tháng 02 năm 2017, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 130/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đình Khiêm, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 01/3/2017.

- Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 216/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Tạ Thị Dân, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 07/4/2017.

10/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/HoatDongAnh/bo-nhiem-can-bo.jpgXem chi tiếtTin
Thông báo thời gian, địa điểm và nôi dung thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo thời gian, địa điểm và nôi dung thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Tổng cục Thống kê vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-TCTK ngày 16/02/2017 về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chứcTổng cục Thống kê năm 2016-2017 quy định cụ thể  thời gian, địa điểm và nội dung các môn thi, phương pháp thi vào các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo rộng rãi đến các thí sinh thi tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh biết và chuẩn bị tham dự kỳ thi.
20/02/2017 10:00 SAĐã ban hànhTuyển dụng công chức/PublishingImages/2017-02/thituyencongchuc_Key_20022017093719.jpgXem chi tiếtTin
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2016Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2016
Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016 Tổng cục Thống kê đã Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, trong đó có các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển vào Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

​- Xem Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức Tổng cục Thống kê Thông báo s- 222.pdf

- Xem Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi DSTS-Du DK du tuyen.pdf

03/01/2017 4:00 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/PublishingImages/2017-01/0_hinh truso_Key_03012017155857.JPGXem chi tiếtTin
Trường Cao đẳng Thống kê tổ chức ôn thi công chức các Cục Thống kê tỉnh thành phía namTrường Cao đẳng Thống kê tổ chức ôn thi công chức các Cục Thống kê tỉnh thành phía nam
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh có nhận được Thông báo của Trường Cao đẳng Thống kê II (Đồng Nai) về việc tổ chức ôn thi công chức cho các thí sinh các tỉnh thành phía Nam, thông tin cho các thí sinh được biết và đăng ký.

​Xem thông tin cụ thể tại đâyOn thi cong chuc 2016.pdf

Thí sinh có nhu cầu, đăng ký tại Phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh (gặp cô Dân 066.3922103 -0974540611) và biết thêm chi tiết

18/09/2016 3:00 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/PublishingImages/2016-09/hinh truso_Key_18092016144724.jpgXem chi tiếtTin
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo thi tuyển công chức năm 2016Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo thi tuyển công chức năm 2016
Căn cứ Thông báo số 102/TB-TCTK ngày 29/7/2016 của Tổng cục Thống kê về việc thi tuyển công chức, viên chức năm 2016, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo về số lượng, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh và các Chi cục Thống kê huyện, thành phố, cụ thể như sau

Số lượng vị trí tuyển dụng: tổng số 17 vị trí,  gồm: 3 vị trí Thống kê viên trình độ đại học tại cơ quan Cục (trong đó có 1 vị trí chuyên viên công nghệ thông tin) và 14 vị trí Thống kê viên trình độ đại học, cao đẳng tại các Chi cục Thống kê huyện, thành phố (trong đó 1 vị trí trình độ cao đẳng);


Điều kiện, tiêu chuẩn: Vị trí thống kê viên cần tuyển yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thống kê Kinh tế; Thống kê kinh tế -xã hội; Kinh tế; Toán ứng dụng trong kinh tế; Toán tài chính; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Kinh doanh quốc tế; Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế đối ngoại; Thương mại quốc tế; Vị trí công nghệ thông tin cần tuyển tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Toán-Tin ứng dụng; Điện tử viễn thông; Thí sinh đăng ký thi tuyển vị trí Thống kê viên cao đẳng phải tốt nghiệp chuyên ngành thống kê hoặc kế toán.

Về chứng chỉ tin học ngoại ngữ: chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ B, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (hoặc tương đương) trở lên.


Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 8 giờ 30' ngày 05/9/2016 đến 16 giờ 30' ngày 09/9/2016 tại phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: 228 đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Để biết thêm chi tiết về môn thi, tài liệu ôn thi…đề nghị tham khảo :.


TB tuyen CC2016.pdf


  • hoặc liên hệ Cô Dân, phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh (ĐT: 3922104-3822324) trong giờ hành chính.


22/08/2016 12:00 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/PublishingImages/2016-08/0_hinh truso (Copy)_Key_22082016113021.JPGXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thống kê huyện Hoà Thành

Ngày 16  tháng 5 năm 2016, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 373/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Quan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hoà Thành giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hoà Thành từ ngày 01/6/2016.

17/05/2016 6:00 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/HoatDongAnh/bo-nhiem-can-bo.jpgXem chi tiếtTin
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu

Ngày 23  tháng 3 năm 2016, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 221/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Võ Thị Kiệt, Thống kê viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu từ ngày 01/4/2016.

 

24/03/2016 3:15 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/HoatDongAnh/bo-nhiem-can-bo.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thống kê huyện Tân Châu

Ngày 07  tháng 12 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 956/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Bùi Thị Mỹ Lập giữ chức vụ Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Tân Châu từ ngày 07/12/2015.

07/12/2015 3:55 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ /HoatDongAnh/_W/bo-nhiem-can-bo_jpg.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thống kê huyện Trảng Bàng

Ngày 19  tháng 11 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 921/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Nhẫn, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trảng Bàng giữ chức vụ Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Trảng Bàng từ ngày 01/12/2015.

20/11/2015 1:55 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ /HoatDongAnh/_W/bo-nhiem-can-bo_jpg.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Phòng Thống kê Công - Thương

Ngày 04  tháng 11 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 872/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Hiền, Thống kê viên Phòng Thống kê Công - Thương giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng Thống kê Công - Thương, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/11/2015.

04/11/2015 4:10 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ /HoatDongAnh/_W/bo-nhiem-can-bo_jpg.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chị cục Thống kê huyện Gò Dầu

 

Ngày 26  tháng 10 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 853/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thành Cửu giữ chức vụ Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Gò Dầu từ ngày 26/10/2015.

 

27/10/2015 5:20 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ /HoatDongAnh/_W/bo-nhiem-can-bo_jpg.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thống kê huyện Hoà Thành, Dương Minh Châu

Ngày 22  tháng 10 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 843/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Ngọc Quan giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Hoà Thành từ ngày 22/10/2015.

 


Ngày 23  tháng 10 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 846/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Cư giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu từ ngày 23/10/2015.

23/10/2015 3:50 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ /HoatDongAnh/_W/bo-nhiem-can-bo_jpg.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thống kê huyện Bến Cầu

Ngày 06  tháng 10 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 792/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Phương giữ chức vụ Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Bến Cầu từ ngày 06/10/2015.

08/10/2015 9:25 SAĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thống kê thành phố Tây Ninh và phòng Tổ chức - Hành chính

 

Ngày 01  tháng 10 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số  782/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê thành phố Tây Ninh từ ngày 01/10/2015.

 

Ngày 02  tháng 10 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số  788/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính cho bà Tạ Thị Dân, Phó trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, Cục Thống kê  tỉnh Tây Ninh từ ngày 02/10/2015.

05/10/2015 9:40 SAĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ /HoatDongAnh/_W/bo-nhiem-can-bo_jpg.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển  cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo bổ nhiệm, luân chuyển  cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Phòng Tổ chức -Hành chính

Ngày 4  tháng 5 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số  333/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, bà Tạ Thị Dân, Thống kê viên phòng Tổ chức- Hành chính,  giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, Cục Thống kê  tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/05/2015.

06/05/2015 4:30 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ /HoatDongAnh/_W/bo-nhiem-can-bo_jpg.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Chi cục Thống Kê Châu Thành

Ngày 16  tháng 03 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số  167/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, ông Lâm Văn Nòi, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Châu Thành, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/04/2015.

31/03/2015 4:10 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Phòng Thống Kê Tổng Họp!

Ngày 30  tháng 01 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số  81/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, ông Trần Đình Khiêm, Quyền Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/02/2015

11/02/2015 4:15 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển  cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo bổ nhiệm, luân chuyển  cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Chi Cục Thống Kê Trảng Bàng và Tân Biên

-  Ngày 25  tháng 12 năm 2014, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 976/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, bà Bồ Thị Kim Hiền, Thống kê viên, giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trảng Bàng, từ ngày 1/1/2015;

 

-  Ngày 30  tháng 12 năm 2014, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 995/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, ông Bùi Văn Trường, Thống kê viên, giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tân Biên, từ ngày 1/1/2015;

08/01/2015 4:15 CHĐã ban hànhBổ nhiệm luân chuyển cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo kết quả thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2013Thông báo kết quả thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2013
Thông báo  kết quả thi tuyển công chức, viên chức năm 2013

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê vừa Thông báo  kết quả thi tuyển công chức, viên chức năm 2013, trong đó có các thí sinh thi tuyển vào Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Trang TTĐT Cục Thống kê  trích đăng toàn bộ kết quả thi của các thí sinh tại Tây Ninh:

1- Thông báo kết quả thi của TCTK;

2- Kết quả điểm thi các thí sinh.

17/06/2013 10:05 SAĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo danh sách thí sinh trúng tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Quyết định của Tổng Cục Thống kê
09/04/2013 3:55 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi  và địa điểm thời gian thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây NinhThông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi  và địa điểm thời gian thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
Thông báo của Tổng cục Thống kê
19/02/2013 4:05 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Thông báo Lịch hướng dẫn ôn tập và Lịch thi tuyển công chức, viên chức ngành Thống kêThông báo Lịch hướng dẫn ôn tập và Lịch thi tuyển công chức, viên chức ngành Thống kê
Lịch hướng dẫn ôn tập
01/02/2013 4:05 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo thi tuyển công chức, viên chức  năm 2012Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo thi tuyển công chức, viên chức  năm 2012
Thông báo thi tuyển công chức, viên chức  năm 2012

TỔNG CỤC THỐNG KÊ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CỤC THỐNG KÊ TÂY NINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Số: 659/TB-CTK                                          Tây Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức, viên chức Cục Thống kê năm 2012
                     
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 và chí đạo của  Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Tây Ninh  thông báo tuyển dụng công chức, viên chức như sau:
I. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức: 
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
b) Đủ 18 tuổi trở lên; 
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức: 
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng 
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;  
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi
tuyển hoặc kết quả xét tuyển theo quy định. 
III. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển
1. Số lượng công chức, viên chức cần tuyển
Số lượng công chức, viên chức cần tuyển: 17 chỉ tiêu, chia theo vị trí công tác ngạch tuyển dụng như sau:
 

 

STT
Vị trí công tác
Bằng cấp tối thiểu
Chỉ tiêu
1
Thống kê
Đại học
13
Cao đẳng
1
2
Tin học
Đại học
1
Trung cấp
1
3
Văn thư - Lưu trữ
Cao đẳng
1
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên ngành tốt nghiệp
- Vị trí công tác thống kê: tốt nghiệp các chuyên ngành thống kê, toán kinh tế, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế khác. 
- Vị trí công tác tin học: tốt nghiệp chuyên ngành tin học kinh tế, công nghệ thông tin, toán tin.
- Vị trí công tác văn thư - lưu trữ: tốt nghiệp chuyên ngành hành chính văn thư, lưu trữ học, văn thư - lưu trữ, quản trị văn phòng.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ
1. Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên và tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với vị trí yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
2. Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên và tin học văn phòng trình độ A trở lên đối với vị trí yêu cầu tốt nghiệp trung cấp.
IV. Hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi của thí sinh gồm có:
(1) Đơn đăng ký dự tuyển hoặc xét tuyển (nếu có) (theo mẫu gửi kèm); 
(2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(3) Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);
(4) Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của ngạch dự thi, gồm có:
- 01 bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng, đại học trở lên phù hợp với ví trí cần tuyển. Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, nếu chưa có bằng có thể sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp của Trường chờ cấp bằng chính thức song trong trường hợp được tuyển dụng phải nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng, đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển cho cơ quan nơi nhận hồ sơ dự tuyển;
- Phiếu điểm kết quả học tập;
- Chứng chỉ ngoại ngữ; 
- Chứng chỉ tin học văn phòng.
(Khi được tuyển dụng người được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để cơ quan tuyển dụng kiểm tra).
(5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(6) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được
cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(7) 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, 02 ảnh mầu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.
2. Hồ sơ dự thi của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 21 x 32. Ghi rõ họ, tên  năm sinh, số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ sơ (không trả lại hồ sơ nếu thí sinh không trúng tuyển). 
V. Môn thi, hình thức, thời gian, nội dung thi và điều kiện miễn thi
1. Qui định về cách gọi loại công chức, viên chức 
- Thí sinh dự thi vào các khối ngạch có yêu cầu về trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên được gọi tắt là công chức, viên chức loại C.
- Thí sinh dự thi vào các khối ngạch có yêu cầu về trình độ trung cấp được gọi tắt là công chức, viên chức loại D.
2. Môn thi
Các thí sinh đều phải trải qua 4 môn thi sau:
a) Môn kiến thức chung: 
- Nội dung: kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; pháp luật của Nhà nước về ngành Thống kê.
- Hình thức:     thi viết.
- Thời gian:    180 phút đối với công chức, viên chức loại C, 120 phút đối với công chức, viên chức loại D
- Điểm tối đa: 100 điểm, tính hệ số 1.
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Nội dung:    kiến thức chuyên ngành liên quan đến khối dự thi.
- Hình thức:   thi viết và thi trắc nghiệm.
* Thi viết:
+ Thời gian:   180 phút đối với công chức, viên chức loại C 120 phút đối với công chức, viên chức loại D
+ Điểm tối đa:   100 điểm, tính hệ số 2.
* Thi trắc nghiệm: 
+ Thời gian:   45 phút đối vơi công chức, viên chức loại C, 30 phút đối với công chức, viên chức loại D
+ Điểm tối đa:   100 điểm, tính hệ số 1.
c) Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): 
- Nội dung: tiếng Anh trình độ B đối với thí sinh có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; tiếng Anh trình độ A đối với thí sinh có trình độ trung cấp.
- Hình thức:   thi viết.
- Thời gian:    90 phút đối với công chức, viên chức loại C, 60 phút đối với công chức, viên chức loại D
- Điểm tối đa:   100 điểm (không tính vào tổng điểm thi), môn điều kiện.
d) Môn tin học văn phòng: 
- Nội dung: Kiến thức về sử dụng các ứng dụng Word và Excel của bộ phần mềm Microsoft Office.
- Hình thức:   thi trắc nghiệm.
- Thời gian: 45 phút đối với công chức, viên chức loại C, 30 phút đối với công chức, viên chức loại D
- Điểm tối đa: 100 điểm (không tính vào tổng điểm thi), môn điều kiện.
3. Điều kiện miễn thi môn tiếng Anh và môn tin học văn phòng:
Người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức như sau:
a) Miễn thi môn tiếng Anh trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là tiếng Anh nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về tiếng Anh;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin trở lên.
VI. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
1. Thời gian và hình thức thông báo
- Thời gian: từ ngày 10/11/2012 đến ngày 30/11/2012
- Hình thức: đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê http://cucthongke.tayninh.gov.vn; đăng trên Báo Tây Ninh 2 số.
2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: các buổi sáng từ ngày 03-07/12/2012 (8h30 -11h00);
- Hình thức: thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ (Hội đồng không chấp nhận trường hợp nộp hộ hồ sơ);
3. Địa điểm nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ, lệ phí thi tại Cục Thống kê Tây Ninh, địa chỉ: số 228, Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
VII. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi
1. Thời gian ôn thi và thi
Thời gian ôn thi và thi sẽ được Tổng cục Thống kê thông báo trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (địa chỉ: http://www.gso.gov.vn) hoặc trên trang Thông tin điện tử của Cục Thống kê Tây Ninh (địa chỉ: http://cucthongke.tayninh.gov.vn); đồng thời gửi thông báo đến từng thí sinh dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trên phong bì do thí sinh nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
2. Địa điểm thi
Tại Trường Trung cấp Thống kê (Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).
Địa điểm cụ thể sẽ thông báo chính thức đồng thời với thông báo về thời gian ôn thi và thi.
 
VIII. Các quy định khác
1. Lệ phí dự thi
Thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp phí dự tuyển công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước là 200.000 đồng/thí sinh (hai trăm nghìn đồng). Các trường hợp đã đăng ký mà không tham gia dự thi không được hoàn trả khoản lệ phí dự thi này.
2. Tài liệu tham khảo ôn thi
a) Tài liệu tham khảo ôn thi môn kiến thức chung, chuyên ngành thống kê, chuyên ngành tin học, luật, văn thư được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn.
Riêng môn chuyên ngành thống kê ngoài phần chuyên ngành thống kê được đăng trên, thí sinh cần tham khảo thêm các loại tài liệu sau: (i) Giáo trình lý thuyết thống kê của PGS. TS. Trần Ngọc Phác và TS. Trần Thị Kim Thu, Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đồng tác giả biên soạn, NXB Thống kê phát hành, Hà Nội 2006; (ii) Giáo trình thống kê kinh tế của TS. Bùi Đức Triệu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ biên; NXB Đại học kinh tế quốc dân phát hành, 2010.
b) Tài liệu tham khảo ôn thi môn tiếng Anh: thí sinh cần tham khảo cuốn test trình độ A, B của tác giả Xuân Thành, Xuân Bá (Nhà Xuất bản Hà Nội, Nhà Xuất bản Hồng Đức).
3. Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin về đợt thi tuyển
- Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: 04 38463504, 04 37343791.
- Phòng Tổ chức, Cục Thống kê Tây Ninh
Điện thoại: 066 3824554
 
                                                                             CỤC TRƯỞNG
                                                                                  (đã ký)
 
 

                                                                                           Hồ Thị Hồng

14/11/2012 4:05 CHĐã ban hànhTuyển dụng công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết