Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 18/07/2018, 16:25
Danh bạ điện tử Cục Thống Kê Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2018
Thông tin liên lạc...

A-Khối Văn Phòng

Số TT
Tên/đơn vị/nhóm
Chức vụ/Vị trí công tác
Địa chỉ hộp thư 

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
 tayninh@gso.gov.vn 
1
 Nguyễn Đình Bửu Quang  Cục trưởng  quangndbtni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Thị Kim Quyên  Phó Cục trưởng  quyenntktni@gso.gov.vn
3
 Cù Sỹ Cương  Phó Cục trưởng  cuongcstni@gso.gov.vn

Phòng Tổ chức hành chính
 tchctni@gso.gov.vn
1
 Tạ Thị Dân
 Trưởng phòng  dantttni@gso.gov.vn
2
 Lê Thị Mỹ Linh  Kế toán
 mylinhtni@gso.gov.vn
3
 Đào Thị Gấm  Văn thư-Thủ quỹ  gamdttni@gso.gov.vn
4
 Phạm Duy Tân  Lái xe
 duytantni@gso.gov.vn
5
 Phạm Thị Kim Cúc  Thống kê viên cao đẳng
 kimcuctni@gso.gov.vn
6
 Trần Minh Tiền
 Nhân viên
 minhtientni@gso.gov.vn
​7​ Hà Thanh Tuấn
​ Nhân viên
​ thanhtuantni@gso.gov.vn
​8​ Nguyễn Nghĩa Thành
​ Bảo vệ
​9​ Nguyễn Văn Tuân
​ Bảo vệ
​10​ Phạm Thị Giang
​ Tạp vụ

Phòng Thanh tra Thống kê
 thanhtratni@gso.gov.vn
1
 Trần Đình Khiêm
 Trưởng phòng Tổng hợp
 kiêm Trưởng phòng Thanh tra
 khiemtdtni@gso.gov.vn
2
 Trần Thị Kim Phi
 Thống kê viên   kimphitni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Nông nghiệp
 nntni@gso.gov.vn
1
 Mai Hữu Đạt  Trưởng Phòng   datmhtni@gso.gov.vn
2
 Võ Trung Hiếu  Thống kê viên  trunghieuttni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Thị Ngọc Yến  Thống kê viên  ngocyentni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Công thương
 cttni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Thanh Hoàng  Trưởng phòng   hoangnttni@gso.gov.vn
2
 Hoàng Thị Thu Hiền  Phó trưởng phòng
 thuhientni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn văn công  Thống kê viên  congnvtni@gso.gov.vn
4
 Nguyễn Thị Thu Hường  Thống kê viên  thuhuongtni@gso.gov.vn
5
 Đinh Thị Huỳnh Châu  Thống kê viên  huynhchautni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Tổng hợp
 thtni@gso.gov.vn
1
 Trần Đình Khiêm  Trưởng phòng   khiemtdtni@gso.gov.vn
2
 Lê Thị Hồng Gấm  Thống kê viên  honggamtni@gso.gov.vn

Phòng Thống kê Dân số văn xã
 dsvxtni@gso.gov.vn
1
 Lê Trung Sơn  Trưởng phòng   sonlttni@gso.gov.vn
2
 Võ Thanh Văn   Thống kê viên  vanvttni@gso.gov.vn
3
 Đào Thị Hà  Thống kê viên  hadttni@gso.gov.vn


B-Khối các Chi cục Thống kê huyện, thành phố

Số TT
Tên/ đơn vị/ nhóm
Chức vụ/Vị trí công tác
Địa chỉ thư cá nhân

Chi Cục Thống Kê thành phố Tây Ninh
 thixatni@gso.gov.vn
1
 Đặng Thu Phong  Chi cục trưởng  phongdttni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Văn Thanh  Phó Chi cục trưởng  thanhnvtni@gso.gov.vn
3
 Lê Văn Hoàng  Thống kê viên trung cấp
 hoanglvtni@gso.gov.vn
4
 Võ Xuân Nhị  Thống kê viên trung cấp
 nhivxtni@gso.gov.vn
5
 Dương Thị Phương  Tạp vụ
 

Chi Cục Thống Kê Tân Biên
 tanbientni@gso.gov.vn 
1
 Đoàn Văn Thịnh  Chi cục trưởng  thinhdvtni@gso.gov.vn
2
 Bùi Văn Trường  Phó Chi cục trưởng
 truongbvtni@gso.gov.vn
3
 Lâm Thanh Tuyền  Thống kê viên trung cấp
 thanhtuyentni@gso.gov.vn
4
 Phạm Bùi Thanh Thảo  Thống kê viên
 thanhthaotni@gso.gov.vn
​5​ Nguyễn Thị Thanh Thủy
​ Công chức tập sự
​ nttthuytni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Tân Châu
 tanchautni@gso.gov.vn
1
 Bùi Thị Mỹ Lập  Chi cục trưởng  lapbtmtni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Duy Khánh  Phó Chi cục trưởng  khanhndtni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Xuân Hùng  Thống kê viên cao đẳng
 xuanhungtni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Dương Minh Châu
 duongminhchautni@gso.gov.vn 
1
 Võ Thị Kiệt  Chi cục trưởng
 kietvttni@gso.gov.vn
2
 Nguyễn Thị An Thùy  Thống kê viên trung cấp
 anthuytni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Châu Thành
 chauthanhtni@gso.gov.vn 
1
 Lâm Văn Nòi  Chi cục trưởng  noilvtni@gso.gov.vn
2
 Cù Thị Yến  Phó Chi cục trưởng  yencttni@gso.gov.vn
3
 Phạm Văn Tặng  Thống kê viên trung cấp
 tangpvtni@gso.gov.vn
4
 Nguyễn Thị Thu Hiền  Thống kê viên
 hienntttni@gso.gov.vn
5
 Phạm Thị Liễu  Thống kê viên trung cấp
 lieupttni@gso.gov.vn
​6​ Phạm Thị Hương Lan
​ Tạp vụ

Chi Cục Thống Kê Hòa Thành
 hoathanhtni@gso.gov.vn
1
 Phạm Ngọc Quan  Chi cục trưởng  quanpntni@gso.gov.vn
2
 Đỗ Thị Diệu Hiền  Thống kê viên
 dieuhientni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Gò Dầu
 godautni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Thành Cửu  Chi cục trưởng  cuunttni@gso.gov.vn
2
 Huỳnh Việt Vỹ  Phó Chi cục trưởng  vyhvtni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Công Minh  Thống kê viên
 minhnctni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Bến Cầu
 bencautni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Ngọc Phương  Chi cục trưởng   phuongnntni@gso.gov.vn
2
 Lê Mạnh Hùng  Phó Chi cục trưởng  hunglm@gso.gov.vn
3
 Huỳnh Anh Văn  Thống kê viên
 vanhatni@gso.gov.vn
4
 Nguyễn Thị Minh Thiết  Thống kê viên
 thietntmtni@gso.gov.vn
5
 Nguyễn Thị Hằng  Công chức tập sự
 thihangtni@gso.gov.vn

Chi Cục Thống Kê Trảng Bàng
 trangbangtni@gso.gov.vn
1
 Nguyễn Hữu Nhẫn  Chi cục trưởng   nhannhtni@gso.gov.vn
2
 Bồ Thị Kim Hiền  Phó Chi cục trưởng
 hienbtktni@gso.gov.vn
3
 Nguyễn Thị Bế
 Tạp vụ

Lượt người xem:  Views:   1149
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Loại bài viết

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết