Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 11/04/2019, 08:00
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2019 | Dân
Căn cứ Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo về số lượng, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh và các Chi cục Thống kê cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

      1.  Số lượng,  vị trí tuyển dụng: tổng số 18 vị trí,  gồm: 6 vị trí tại Cơ quan Cục (5 vị trí Thống kê viên trình độ đại học và 1 vị trí Công nghệ thông tin thống kê); 12 vị trí tại các Chi cục Thống kê cấp huyện (11 vị trí Thống kê viên trình độ đại học và  1 vị trí Thống kê viên trình độ cao đẳng) ở Thành phố Tây Ninh (1) và các huyện: Tân Châu (2), Dương Minh Châu (2), Hòa Thành (2), Gò Dầu (2) và Trảng Bàng (3);

      2. Điều kiện, tiêu chuẩn

      a)  Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo:

Vị trí ngạch Thống kê viên trình độ đại học cần tuyển, ứng viên phải tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Thống kê kinh tế - xã hội; Kinh tế; Toán ứng dụng trong kinh tế; Toán tài chính; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế kế hoạch; Kinh doanh thương mại; Kinh doanh quốc tế; Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý; Kinh tế đối ngoại; Thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp.

Vị trí Thống kê viên trình độ cao đẳng, thí sinh đăng ký thi tuyển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Thống kê.

Vị trí Công nghệ thông tin thống kê cần tuyển phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Toán - Tin ứng dụng; Điện tử viễn thông.

      b) Điều kiện về  tin học, ngoại ngữ.

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên hoặc tương đương theo quy định  tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

      3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 8 giờ  ngày 22/4/2019 đến 16 giờ 30' ngày 07/5/2019 tại phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 228 đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Để biết thêm chi tiết về thành phần hồ sơ, môn thi, tài liệu ôn thi… và toàn văn Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị tham khảo trên  Cổng TTĐT: Tổng cục Thống kê (http://www.gso.gov.vn); Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh.gov.vn); Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh (http://cucthongke.tayninh.gov.vn ), Trang TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh (http://sonoivu.tayninh.gov.vn ) hoặc trực tiếp liên hệ phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh (ĐT: 3922104-3822324; cô Dân: 0974540611) trong giờ hành chính./.

      * Toàn văn Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về TB 23 BKHDT.pdf

 

                                                                                   CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH

Lượt người xem:  Views:   1655
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Loại bài viết

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết