Số Liệu Thống Kê - Vận tải và bưu điện
 
Bao gồm 6 Biểu số liệu (từ Biểu số 215 đến Biểu số 220 Niên giám thống kê) về lĩnh vực vận tải, bưu điện và viễn thông:
 
Bao gồm các biểu số liệu về: Doanh thu vận tải, bốc xếp của địa phương; Khối lượng hành khách vận chuyển; Khối lượng hàng hoá vận chuyển; Cơ sở vật chất kỹ thuật và kết quả hoạt động Bưu chính-Viễn thông; Bảng giải thích nội dung chỉ tiêu và thuật ngữ.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 thương mại và dịch vụThương mạiTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 thương mại và dịch vụ/HoatDongAnh/thuongmai.jpg
8/23/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu chính thức năm 2014 giá cả hàng tiêu dùngGiáTinSố liệu chính thức năm 2014 giá cả hàng tiêu dùng/HoatDongAnh/giaca.jpg
8/23/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 vê vận tải, bưu chính viễn thốngVận tải và bưu điệnTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 vê vận tải, bưu chính viễn thống/HoatDongAnh/12986810-vantai.jpg
8/23/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu thóng kê chính thức năm 2014 về giáo dục, y tế, văn hoá thể thao và đời sốngGiáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sốngTinSố liệu thóng kê chính thức năm 2014 về giáo dục, y tế, văn hoá thể thao và đời sống/HoatDongAnh/hinh GD.jpg
8/23/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu chính thức năm 2014 về Tài khoản quốc giaTài khoản quốc giaTinSố liệu chính thức năm 2014 về Tài khoản quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Số liệu chính thức năm 2014 nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sảnNông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sảnTinSố liệu chính thức năm 2014 nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản/HoatDongAnh/caosu1.JPG
8/23/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở  sản xuất kinh doanh cá thểCông nghiệpTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở  sản xuất kinh doanh cá thể/HoatDongAnh/SXCN.jpg
8/23/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 đầu tư và xây dựngĐầu tư và xây dựngSố liệu thống kê chính thức năm 2014 đầu tư và xây dựng/HoatDongAnh/dautuXD.jpg
8/23/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu thông kê chính thức năm 2014 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậuĐơn vị hành chính, đất đai và khí hậuTinSố liệu thông kê chính thức năm 2014 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu/HoatDongAnh/datdai_khihau - 2012.jpg
8/18/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 về dân số, lao độngDân số và lao độngTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 về dân số, lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Số liệu chính thức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013-2014Một số chỉ tiêu chủ yếu(None)Số liệu chính thức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013-2014 /HoatDongAnh/_W/NHA MAY_jpg.jpg
10/30/2015 3:35 PMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giáo dục, Y tế, Văn hoá -Thể thao và Đời sốngGiáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sống(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giáo dục, Y tế, Văn hoá -Thể thao và Đời sống /HoatDongAnh/_W/hinh GD_jpg.jpg
8/11/2015 10:15 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thốngVận tải và bưu điện(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thống /HoatDongAnh/_W/12986810-vantai_jpg.jpg
8/11/2015 10:10 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giá cả hàng tiêu dùngGiá(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giá cả hàng tiêu dùng /HoatDongAnh/_W/giaca_jpg.jpg
8/11/2015 10:05 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Thương mại - Dịch vụ và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thểThương mại(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Thương mại - Dịch vụ và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể /HoatDongAnh/_W/thuongmai_jpg.jpg
8/11/2015 9:55 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Đầu tư và Xây dựngĐầu tư và xây dựng(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Đầu tư và Xây dựng /HoatDongAnh/_W/dautuXD_jpg.jpg
8/11/2015 9:40 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Công nghiệp và Doanh nghiệpCông nghiệp(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Công nghiệp và Doanh nghiệp /HoatDongAnh/_W/SXCN_jpg.jpg
8/11/2015 9:25 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Ngân sách nhà nướcNgân sách Nhà nước(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Ngân sách nhà nước /HoatDongAnh/_W/ngansach_jpg.jpg
8/11/2015 8:55 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sảnNông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản /HoatDongAnh/_W/caosu1_jpg.jpg
8/11/2015 8:55 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Tài khoản quốc giaTài khoản quốc gia(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Tài khoản quốc gia /HoatDongAnh/_W/gdp_jpg_jpg.jpg
8/11/2015 8:45 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Dân số, Lao động và Thu nhậpDân số và lao động(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Dân số, Lao động và Thu nhập /HoatDongAnh/_W/danso_jpg.jpg
8/11/2015 8:20 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về đơn vị hành chính đất đai và khí hậuĐơn vị hành chính, đất đai và khí hậu(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về đơn vị hành chính đất đai và khí hậu /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/datdai_khihau_jpg.jpg
8/10/2015 3:45 PMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giáo dục, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Đời sống.Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sống(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giáo dục, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Đời sống. /HoatDongAnh/_W/hinh GD_jpg.jpg
8/22/2014 3:25 PMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thôngVận tải và bưu điện(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thông /HoatDongAnh/_W/12986810-vantai_jpg.jpg
8/21/2014 5:20 PMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giá cả hàng tiêu dùngGiá(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giá cả hàng tiêu dùng /HoatDongAnh/_W/giaca_jpg.jpg
8/19/2014 4:55 PMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Đầu tư và Xây dựngĐầu tư và xây dựng(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Đầu tư và Xây dựng /HoatDongAnh/_W/dautuXD_jpg.jpg
8/19/2014 3:00 PMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Thương mại-Dịch vụ và Cơ sở kinh doanh cá thểThương mại(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Thương mại-Dịch vụ và Cơ sở kinh doanh cá thể /HoatDongAnh/_W/thuongmai_jpg.jpg
8/19/2014 2:50 PMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Công nghiệp và Doanh nghiệpCông nghiệp(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Công nghiệp và Doanh nghiệp /HoatDongAnh/_W/SXCN_jpg.jpg
8/19/2014 9:05 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sảnNông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản /HoatDongAnh/_W/canh-dong-ninh-thuan_jpg.jpg
8/18/2014 9:50 AMYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Tài khoản quốc giaTài khoản quốc gia(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Tài khoản quốc gia /HoatDongAnh/_W/gdp_jpg_jpg.jpg
8/18/2014 8:45 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next