Số Liệu Thống Kê - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 
Bao gồm 113 Biểu số liệu (từ Biểu số 81 đến Biểu số 193 Niên giám Thống kê) về lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản:
 
Bao gồm các biểu số liệu về:  Giá trị sản xuất nông nghiệp; Giá trị sản xuất  lâm nghiệp; Giá trị sản xuất thuỷ sản; Diện tích các loại cây trồng; Diện tích, sản lượng lúa; Diện tích, sản lượng cây hàng năm khác; Diện tích, sản lượng cây lâu năm; Kết quả sản xuất ngành chăn nuôi; Kết quả sản xuất ngành lâm nghiệp; Kết quả sản xuất ngành ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 thương mại và dịch vụThương mạiTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 thương mại và dịch vụ/HoatDongAnh/thuongmai.jpg
23/08/2016 10:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu chính thức năm 2014 giá cả hàng tiêu dùngGiáTinSố liệu chính thức năm 2014 giá cả hàng tiêu dùng/HoatDongAnh/giaca.jpg
23/08/2016 10:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 vê vận tải, bưu chính viễn thốngVận tải và bưu điệnTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 vê vận tải, bưu chính viễn thống/HoatDongAnh/12986810-vantai.jpg
23/08/2016 10:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu thóng kê chính thức năm 2014 về giáo dục, y tế, văn hoá thể thao và đời sốngGiáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sốngTinSố liệu thóng kê chính thức năm 2014 về giáo dục, y tế, văn hoá thể thao và đời sống/HoatDongAnh/hinh GD.jpg
23/08/2016 10:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu chính thức năm 2014 về Tài khoản quốc giaTài khoản quốc giaTinSố liệu chính thức năm 2014 về Tài khoản quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/08/2016 9:00 SANoĐã ban hành
Số liệu chính thức năm 2014 nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sảnNông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sảnTinSố liệu chính thức năm 2014 nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản/HoatDongAnh/caosu1.JPG
23/08/2016 9:00 SANoĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở  sản xuất kinh doanh cá thểCông nghiệpTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở  sản xuất kinh doanh cá thể/HoatDongAnh/SXCN.jpg
23/08/2016 9:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 đầu tư và xây dựngĐầu tư và xây dựngSố liệu thống kê chính thức năm 2014 đầu tư và xây dựng/HoatDongAnh/dautuXD.jpg
23/08/2016 9:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu thông kê chính thức năm 2014 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậuĐơn vị hành chính, đất đai và khí hậuTinSố liệu thông kê chính thức năm 2014 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu/HoatDongAnh/datdai_khihau - 2012.jpg
18/08/2016 9:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2014 về dân số, lao độngDân số và lao độngTinSố liệu thống kê chính thức năm 2014 về dân số, lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/08/2016 9:00 SAYesĐã ban hành
Số liệu chính thức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013-2014Một số chỉ tiêu chủ yếu(None)Số liệu chính thức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013-2014 /HoatDongAnh/_W/NHA MAY_jpg.jpg
30/10/2015 3:35 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giáo dục, Y tế, Văn hoá -Thể thao và Đời sốngGiáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sống(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giáo dục, Y tế, Văn hoá -Thể thao và Đời sống /HoatDongAnh/_W/hinh GD_jpg.jpg
11/08/2015 10:15 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thốngVận tải và bưu điện(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thống /HoatDongAnh/_W/12986810-vantai_jpg.jpg
11/08/2015 10:10 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giá cả hàng tiêu dùngGiá(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Giá cả hàng tiêu dùng /HoatDongAnh/_W/giaca_jpg.jpg
11/08/2015 10:05 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Thương mại - Dịch vụ và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thểThương mại(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Thương mại - Dịch vụ và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể /HoatDongAnh/_W/thuongmai_jpg.jpg
11/08/2015 9:55 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Đầu tư và Xây dựngĐầu tư và xây dựng(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Đầu tư và Xây dựng /HoatDongAnh/_W/dautuXD_jpg.jpg
11/08/2015 9:40 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Công nghiệp và Doanh nghiệpCông nghiệp(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Công nghiệp và Doanh nghiệp /HoatDongAnh/_W/SXCN_jpg.jpg
11/08/2015 9:25 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Ngân sách nhà nướcNgân sách Nhà nước(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Ngân sách nhà nước /HoatDongAnh/_W/ngansach_jpg.jpg
11/08/2015 8:55 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sảnNông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản /HoatDongAnh/_W/caosu1_jpg.jpg
11/08/2015 8:55 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Tài khoản quốc giaTài khoản quốc gia(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Tài khoản quốc gia /HoatDongAnh/_W/gdp_jpg_jpg.jpg
11/08/2015 8:45 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Dân số, Lao động và Thu nhậpDân số và lao động(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về Dân số, Lao động và Thu nhập /HoatDongAnh/_W/danso_jpg.jpg
11/08/2015 8:20 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về đơn vị hành chính đất đai và khí hậuĐơn vị hành chính, đất đai và khí hậu(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2013 về đơn vị hành chính đất đai và khí hậu /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/datdai_khihau_jpg.jpg
10/08/2015 3:45 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giáo dục, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Đời sống.Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sống(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giáo dục, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Đời sống. /HoatDongAnh/_W/hinh GD_jpg.jpg
22/08/2014 3:25 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thôngVận tải và bưu điện(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Vận tải, Bưu chính và Viễn thông /HoatDongAnh/_W/12986810-vantai_jpg.jpg
21/08/2014 5:20 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giá cả hàng tiêu dùngGiá(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Giá cả hàng tiêu dùng /HoatDongAnh/_W/giaca_jpg.jpg
19/08/2014 4:55 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Đầu tư và Xây dựngĐầu tư và xây dựng(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Đầu tư và Xây dựng /HoatDongAnh/_W/dautuXD_jpg.jpg
19/08/2014 3:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Thương mại-Dịch vụ và Cơ sở kinh doanh cá thểThương mại(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Thương mại-Dịch vụ và Cơ sở kinh doanh cá thể /HoatDongAnh/_W/thuongmai_jpg.jpg
19/08/2014 2:50 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Công nghiệp và Doanh nghiệpCông nghiệp(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Công nghiệp và Doanh nghiệp /HoatDongAnh/_W/SXCN_jpg.jpg
19/08/2014 9:05 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sảnNông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về  Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản /HoatDongAnh/_W/canh-dong-ninh-thuan_jpg.jpg
18/08/2014 9:50 SAYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Tài khoản quốc giaTài khoản quốc gia(None)Số liệu thống kê chính thức năm 2012 về Tài khoản quốc gia /HoatDongAnh/_W/gdp_jpg_jpg.jpg
18/08/2014 8:45 SAYesĐã ban hành
1 - 30Next