Phương Pháp Thống Kê
Thứ 5, Ngày 19/07/2018, 09:00
Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/07/2018
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 đồng thời UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh để các sở ban ngành của tỉnh thực hiện.

Tải về 54_2016_QD-TTg.pdf

Tải về QĐ2480 HTCT cấp tỉnh.pdf

Lượt người xem:  Views:   589
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phương Pháp Thống Kê