Phương Pháp Thống Kê
Thứ 3, Ngày 31/07/2012, 20:25
Phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/07/2012
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân trong quá trình sử dụng, tính toán, so sánh, bảo đảm đúng ý nghĩa và đồng bộ giữa các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê. Tổng Cục Thống kê ban hành kèm theo Bảng giải thích nội dung, phương pháp tính từng chỉ tiêu cụ thể.

Tải về 1. Quốc gia

Tải về 2. Cấp tỉnh

Tải về 3. Cấp huyện

Tải về 4. Cấp xã

Lượt người xem:  Views:   1250
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phương Pháp Thống Kê