Chỉ Số Thống Kê
Thứ 2, Ngày 31/08/2015, 16:30
Chỉ số thống kê tháng 8 năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/08/2015

 

 

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 8  tháng đầu năm 2015
 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2014 (%)

 

Cả
nước

Tây
Ninh

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+9,9

+12,2

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

+10,1

+10,6

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+9,0

+24,4

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+16,4

+30,6

Khách quốc tế đến Việt Nam/ Tây Ninh

-7,5

+10,8

Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so kế hoạch năm

64,3

61,4

Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014  

+0,83

+0,06

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   500
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chỉ Số Thống Kê