Chế Độ Báo Cáo Thống Kê
Thứ 4, Ngày 01/08/2012, 08:05
Báo cáo thống kê định kỳ lao động thu nhập áp dụng cho các Cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/08/2012
Chế độ báo cáo thống kê đỊnh kỳ lao động thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trỊ, tổ chức chính trỊ - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc thành phần kinh tế nhà nước do trung ương và các tỈnh, thành phố quản lý. Ban hành theo Quyết định số 145/2003/QĐ - BKH ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về Chế độ báo cáo thống kê đỊnh kỳ lao động thu nhập

Lượt người xem:  Views:   544
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chế Độ Báo Cáo Thống Kê