Ấn Phẩm Thống Kê
Thứ 4, Ngày 26/01/2022, 09:00
Số liệu Thống kê một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/01/2022 | Khiêm
Ấn phẩm số liệu Thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh năm so với năm 2020. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu, được phát hành và phổ biến đến các đối tượng sử dụng.

Nội dung ấn phẩm "Tây Ninh, Số liệu Thống kê chủ yếu  năm 2021"  là kết quả ước tính thực hiện các chỉ tiêu KTXH của tỉnh  trong năm 2021, Thời điểm ước tính vào cuối năm 2021. Số liệu được Cục Thống kê  tính toán trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra thống kê theo Chương trình điều tra Thống kê quốc gia  và tổng hợp từ các báo cáo của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 Tờ gấp, bao gồm  bảng số liệu thống kê các chỉ tiêu  KTXH chủ yếu  của tỉnh và  11 biểu  chi tiết  tiêu biểu cho các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, có kèm nhiều biểu đồ phản ảnh cơ cấu và nhịp độ phát triển so cùng kỳ của một số lĩnh vực chủ yếu. với hình thức  tờ gấp  12 trang khổ giấy 10x20cm trên bìa láng. Ấn phẩm được phát hành và phổ biến đến các đối tượng sử dụng./.

Tải về Số liệu 2021.pdf

Lượt người xem:  Views:   216
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ấn Phẩm Thống Kê