Ấn Phẩm Thống Kê
Thứ 6, Ngày 07/03/2014, 08:45
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/03/2014
Số liệu thống kê chủ yếu là ấn phẩm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành định kỳ 2 lần trong năm. Hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 10x20 cm trên bìa láng in 4 màu. Phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ hoặc ước tính, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng và cả năm
Trang bìa tờ gấp

 

Nội dung ấn phẩm "Tây Ninh, Số liệu thống kê chủ yếu  năm 2013”  là kết quả sơ bộ thực hiện các chỉ tiêu KTXH của tỉnh  năm 2013 đã được Cục Thống kê  cập nhật và tính toán trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra thống kê đến thời điểm tháng 12-2013. Trong đó, có bảng tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu KTXH chủ yếu  của tỉnh và  11 biểu  chi tiết  tiêu biểu cho các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, kèm nhiều biểu đồ phản ảnh cơ cấu và nhịp độ phát triển so cùng kỳ của một số lĩnh vực chủ yếu. Ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh  biên soạn và phát hành vào tháng 1-2014, với hình thức  tờ gấp  12 trang khổ giấy 10x20cm trên bìa láng . Ấn phẩm được cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện có nhu cầu  theo chỉ tiêu phân bổ hàng năm.

Lượt người xem:  Views:   831
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ấn Phẩm Thống Kê