Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
4
5
1
2
Ðóng

Hội Thống kê kiện toàn và phát triển, đóng góp tích cực nâng cao nghiệp vụ thống kê cơ sở Ngành Thống kê Tây Ninh

Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, là tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người làm công tác thống kê trong tỉnh, theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Quá trình hoạt động của Hội đã góp phần tích cực nâng cao nghiệp vụ thống kê cơ sở nói riêng, chất lượng thông tin thống kê nói chung cho Ngành Thống kê Tây Ninh

  • Hội Thống kê kiện toàn và phát triển, đóng góp tích cực nâng cao nghiệp vụ thống kê cơ sở Ngành Thống kê Tây Ninh

  • Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đến thăm và làm việc tại Cục Thống kê tỉnhTây Ninh

  • Tình hình kinh tế -xã hội tháng 10 năm 2015

  • Cáp treo Núi Bà đen Tây Ninh
  • Tòa thánh Tây Ninh