Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
6
1
8
8
1
Ðóng

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2013 - 2014) thực hiện công tác hướng dẫn các xã điều tra thu nhập đánh giá Tiêu chí 10 xây dựng nông thôn mới và tập huấn phương pháp điều tra thu nhập theo Hướng dẫn của Tổng cục Thống kê

Thực hiện Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục thiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ngày 12 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả công tác hướng dẫn các xã điều tra thu nhập đánh giá Tiêu chí 10 xây dựng nông thôn mới trong 2 năm 2013 và 2014 và tổ chức tập huấn tập huấn Phương pháp mới điều tra thu nhập theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê

  • Cáp treo Núi Bà đen Tây Ninh
  • Tòa thánh Tây Ninh